Vetandets värld. Barnläkekonstens fader.I Vetandets värld får vi följa med till de gamla universitetskvarteren i Uppsala där barnläkaren och författaren Iréne Sjögren berättar om en världspionjär inom barnmedicinen.

På 1700-talet var barnadödligheten enormt hög i Sverige. Det var en utbredd uppfattning även bland läkare att barn var så bräckliga varelser att hälften av dem måste dö innan de uppnådde vuxen ålder.

En läkare motsatte sig den uppfattningen: Nils Rosén von Rosenstein. Han omkullkastade gamla teorier och förespråkade i stället förebyggande behandling, god hygien och näringsriktig kost både för barn och vuxna. Råd som låter förbluffande moderna, så varifrån hämtade Rosén sina idéer?

Vetandets värld, Sveriges Radio P1, 24 oktober 2006.