Amelie Posse

Den svenska grevinnan Amelie Posse (1884–1957) levde ett dramatiskt liv. Under två världskrig kämpade hon för frihet och demokrati i Europa. Med fara för eget liv räddade hon människor undan både nazister och kommunister. Hon brännmärktes av Nazi-Tyskland redan före andra världskriget, och tvingades fly ut ur det ockuperade Prag 1939.

Skapare av Tisdagsklubben

År 1940 tog hon initiativ till Tisdagsklubben, en antinazistisk motståndsorganisation med underjordisk verksamhet. Det var en mäktig insats i ett till stora delar tyst Sverige. Många svenskar inväntade passivt vilken sida som skulle segra.

Amelie Posse ordnade i sin egen lägenhet på Gärdet en omfattande flyktinghjälp, och sonen Slavo lyckades genom fräcka manövrer komma över dokument från nazistiska organisationer som var under uppbyggnad i Sverige. Men engagemanget i Tisdagsklubben ledde också till förföljelser från myndigheterna och från de politiska motståndarna. Efter freden hedrades Amelie Posse med ordnar för sina insatser av flera länder, dock inte av Sverige.

Rådgivare till Tjeckoslovakiens president

Amelie Posses liv är också berättelsen om Tjeckoslovakiens födelse och undergång som demokratisk stat. Hon mötte i Rom den tjeckiske konstnären Oki Brazda som hon gifte sig med. Tillsammans kom de att bli aktiva i den tjeckiska frihetsrörelsen under första världskriget. De blev nära vänner med landets ledande politiker, som den förste presidenten Masaryk. De umgicks i Prag, han lekte på alla fyra med Posses barn i slottskorridorerna, och de semestrade på Capris badstränder. Och samtidigt fördes intensiva samtal om framtiden. Amelie Posse blev en förtrogen vän och rådgivare. År 1925 flyttade hon också med sin familj till Tjeckoslovakien, till sagoslottet Lickov utanför Prag.

Kamp mot kommunismen

Efter freden 1945 låg Europa i ruiner. Tjeckoslovakiens öde var ovisst efter den sovjetiska ockupationen. Amelie återvände till ett härjat Lickov. President Benes, också en nära vän, var gammal och sjuk. År 1948 tog kommunisterna makten i en kupp. Amelie Posse försökte övertyga Benes om att fly landet och gjorde upp planer med hjälp av sonen Slavo. Men innan de hunnit förverkligas avled Benes. Amelie fick på nytt engagera sig i en frihetlig motståndsrörelse, men tvingades i oktober ännu en gång till en dramatisk flykt från Tjeckoslovakien för att inte hamna i klorna på säkerhetspolisen.

Framgångsrik författare

Amelie Posse blev också en kulturpersonlighet. Hennes elva böcker blev en stor framgång. Målande och medryckande berättade hon om sitt innehållsrika liv. Böckerna översattes också till flera språk: engelska, tyska, danska med flera. Hon var också konstnärlig och musikalisk, och blev nära vän med många konstnärspersoner.

Amelie Posse idag

Tyvärr är Amelie Posse idag ganska bortglömd. Hennes böcker är för länge sedan undangömda på antikvariat och loppmarknader, och ofta utgallrade från bibliotekens bestånd. Eva Strömberg Krantz har i en mäktig och magnifik biografi En ande som hör jorden till utgiven 2010 lyft fram Amelie Posse i helfigur och intresset börjar växa igen för denna modiga och rättrådiga person.

På Facebook finns en grupp om Amelie Posse i syfte att vidmakthålla intresset för hennes gärning.