Petersvik – ett förlorat kulturarv

I Sundsvall har kommunen under sommaren 2020 utplånat en unik kulturmiljö från träpatronepoken – ett helt område med ståtliga sommarvillor från slutet av 1800-talet.

Petersvik var beläget vid havet, bara en kvarts cykelväg från centrala Sundsvall. Här uppförde flera av stadens mest kända företagare storslagna sommarhus under perioden från 1870-talet till 1910-talet. I parkerna växte mer än hundraåriga almar, ekar, lindar och lönnar.

Sommaren 2020 utraderades området inför bygget av en så kallad logistipark trots många års protester. Två partier i kommunfullmäktige röstade nej till investeringsbeslutet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Övriga partier, Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet, Liberalerna och Moderaterna, röstade ja till projektet som beräknas kosta minst 1,2 miljarder kronor för kommunen. 

En tvilling till Stenstaden

Petersvik var sommarmotsvarigheten till Stenstaden. Sommarvillaepoken var ett uttryck för tidsandan att söka sig till hav och natur för att få frisk luft och solljus. Här byggde till exempel provinsialläkaren Olof Söderbaum Villa Hållnäs, döpt efter födelseorten i Uppland. I originella Villa Viken med åttkantigt torn bodde bildhuggaren Harald Sörensen-Ringi, som i Sundsvall skapade statyn av stadens grundare Gustav II Adolf, men även var verksam i Paris, Stockholm, Oslo och Helsingfors.


Varje trädgårdsanläggning sköttes under sommaren av en anställd kulla från Dalarna, som förfogade över en egen bostad. Flera av dessa ”kullstugor” finns kvar, ett egenartat bebyggelsearv.


Nationell uppmärksamhet

I början av 2000-talet prydde Villa Solbackens glasveranda omslaget till den mest omfattande bok som skrivits om sommarvillor i Sverige, ”Sommarnöjen vid vattnet”, av Ann Katrin Pihl Atmer, docent i konstvetenskap vid Stockholms universitet.


– Trots sitt inklämda läge mellan industrier är Petersvik en sommarmiljö med villor, vackra träd och blommor som är autentisk. Det är fruktansvärt sorgligt om detta skulle försvinna, sade Ann Katrin Pihl Atmer i en intervju 2011.


Mer kunskap om villorna

På länkarna till höger finns mer information om villorna i Petersvik. En ansökan om byggnadsminnesförklaring av nio villor lämnades till Länsstyrelsen i Västernorrland sommaren 2011. Efter utredning beslutade Länsstyrelsen att avslå ansökan i februari 2012. Riksantikvarieämbetet beslöt att inte överklaga beslutet. 


En Facebook-grupp, "Rädda Petersvik undan rivning", startades sommaren 2011 och hade sommaren 2020 nått upp till nästan 16 000 sympatisörer.


Det har skrivits en del i pressen, bland annat ett större reportage i Svenska Dagbladet i juli 2011 och en artikel i Svenska Dagbladet i maj 2015.


Fördjupad läsning om Petersvik och en kritisk granskning av den så kallade Logistikparken finns i dokumentet "Yttrande om Petersvik" bland länkarna till höger samt på sidan "Den hotade miljön i Petersvik" med yttranden inför miljöprövningen av en containerhamn sommaren 2015.VISNINGAR


Tisdagen den 24 juni 2014 kl. 18 arrangerade Sundsvalls museum en kulturhistorisk vandring i Petersvik. Byggnadsantikvarie Johanna Ulfsdotter guidade.


Under sommaren 2013 gavs möjlighet till guidade kulturhistoriska vandringar i Petersvik med Nils Johan Tjärnlund som ciceron. Tryck här för vidare information!Kaptensudden

Villa Kaptensudden från 1893 är den enda bevarade villan i det nu förstörda Petersvik. Villan är Q-märkt inklusive dess trädgård.