Årsberättelse 2013

År 2013 har varit ett omväxlande och produktivt år inom företrädesvis kultur, media och besöksnäring. Ett urval händelser redovisas nedan.

BÖCKER OCH SKRIFTER

Ny bok om musikhistoria

Jag har producerat och skrivit boken Prometheus brinnande eld. Sundsvalls Orkesterförening åren 1913–2013 med glimtar ur stadens äldre musikliv som behandlar musikhistoria i Sundsvall under 1700- och 1800-talen, med särskilt tonvikt på de senaste ett hundra åren och Orkesterföreningens verksamhet. 

Läs mer om boken Prometheus brinnande eld här.

Artikel i Dagbladet om den nya boken

Artikel i Sundsvalls Tidning om den nya boken

Ny bok om svensk toppforskning

Jag medverkar även i boken Wallenberg Scholars 2009–2012, som är utgiven av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Där kan man ta del av bland annat mina texter samt Magnus Bergströms nytagna bilder från möten med svenska toppforskare utnämnda till Wallenberg Scholars inom en rad områden: medicin, teknik, humaniora och samhällsvetenskaper. 

Läs boken Wallenberg Scholars 2009–2012 här.

De Kungl. Stiftelserna 

Jag har också producerat och skrivit en skrift om De Kungl. Stiftelserna, ett begrepp som tidigare inte har varit vedertaget. Skriften samlar för första gången historien om kunglig filantropi och kungliga stiftelser och presenterades vid ett särskilt seminarium på Kungl. Slottet i januari 2013 i närvaro av DD. MM. Kung Carl XVI Gustaf och Drottning Silvia och H. K. H. Kronprinsessan Victoria. De Kungl. Stiftelserna har delat ut cirka 800 miljoner kronor i stöd till värdefulla projekt i Sverige under de senaste fem åren.

Läs mer om De Kungl. Stiftelserna och ta del av skriften här.

Skärmavbild 2014-01-02 kl. 23.31.34

Seminariet och den nya skriften uppmärksammades i flera medier, bland annat i SR, SvD och Dagens Industri.

Inslag i Sveriges Radio om De Kungl. Stiftelserna


ARTIKLAR

20-årsjubileum av medverkan i Sundsvalls Tidning

Hösten 2013 markerade 20-årsjubileum av mitt medarbetarskap i Sundsvalls Tidning. Det första reportage jag publicerade som 14-åring hade rubriken "Wallenberg – ölets fader i Sundsvall" och upptog fyra fulla sidor i det gamla broadsheet-formatet den 5 september 1993.

Under året har jag fortsatt min medverkan i Sundsvalls Tidning, bland annat med 14 krönikor i en uppmärksammad serie, "Älska Stenstan", på våren 2013. Jag har också fortsatt att besvara historiska frågor i Medelpadsfrågan i Sundsvalls Tidning, en kolumn som jag tog initiativ till år 2007.

Läs de 14 krönikorna i serien om Älska Stenstan här.

Skärmavbild 2013-04-17 kl. 12.27.02

En av krönikorna handlade om satsning på ett nytt konstmuseum med konsthall i Kulturmagasinet.

Fördjupande reportage om den svenska vapenexporten

Jag medverkade med ett stort uppslaget reportage om svensk vapenexport genom historien, 14 sidor, i Populär historia nummer 3 2013.

Forskarintervjuer runtom i Sverige

Jag har rest runt och intervjuat forskare vid ett flertal lärosäten för en serie artiklar till Wallenberg-stiftelsernas webbplats, bland annat Uppsala universitet, Karolinska Institutet, Kungl. Vetenskapsakademien, Stockholms universitet, Institutet för Näringslivsforskning, Entreprenörskapsforum, Chalmers tekniska högskola och Lunds universitet. Nedan några exempel på artiklar:

Kraftsamling kring svensk vetenskapshistoria

Dokusåpornas framgångsrecept synas i ny forskning

Ny yrkesgrupp utformar den svenska politiken

Bilprovningens 50-årsjubileum

Jag medverkade med en större artikel om Bilprovningens 50-åriga verksamhet i Företagsminnen nr. 5 2013, som ges ut av Centrum för Näringslivshistoria. Magasinet ersätts 2014 av en ny tidskrift under namnet Företagshistoria.


STENSTADENS VISITOR CENTER

Jag har sedan år 2011 medverkat med koncept och delar av projektledning till uppbyggnaden av Stenstans Visitor Center i Stadshuset i Sundsvall. Centret invigdes den 6 juni 2012. Syftet är att berätta om historia och arkitektur i den storslagna Stenstaden och om det pulserande livet där i dåtid, nutid och framtid. Under 2013 initierade och medverkade jag i ett flertal projekt:

Nytt ljus på dryckeshistorien

Koncept och produktion av en ny utställning om dryckeshistoria i Sundsvall samt koncept, material och texter till en serie om 14 glasunderlägg baserade på min samling av historiska öl- och läskedrycksetiketter från olika bryggerier i Sundsvall. 

Inslag i TV 4 om utställning och glasunderlägg

Fängslande polishistoria

Texter till en utställning om polishistoria i Stadshusets gamla arrest.

Ny film om Sundsvalls stenstad

Manus och speakerröst till en kort presentationsfilm om Stenstadens arkitektur (på svenska och engelska). 

Unik audioguide för synskadade

Idé och produktion i samarbete med Tomas Melander till en stadsvandring designad för synskadade i form av en audioguide. Audioguiden innehåller en cirka 45 minuters promenad genom Stenstaden från Stadshuset via bland annat Vängåvan, Hotell Knaust och Kulturmagasinet tillbaka till byggnaderna kring Stora torget. Vandringen innehåller berättelser om arkitektur och historia, ljudeffekter, musik och taktila inslag, såsom uppmaningar att känna på den skulpterade fontänen i Vängåvan med mera. Audioguiden som tillhandahålls via Stenstans Visitor Center i Stadshuset presenterades den 16 december 2013.

Artikel i Sundsvalls Tidning om audioguiden

Inslag i TV 4 om audioguiden

Kulturarvsresor i Centraleuropa

Medverkan på resor till Heidelberg, Brugge, Prag och Dresden för att knyta kontakter med europeiska kulturarv och främja kunskapen och utvecklingsarbetet med Sundsvalls stenstad som besöksmål.

Föredrag om kulturpersonligheter

Hållit flera föredrag på Stenstadens Visitor Center under året, bland annat om Sigrid Hjertén, Fredrik Bünsow, Kai Gullmar och om Sundsvalls dryckeshistoria. Jag ledde en stadsvandring, "Från Prag till Pallas", om konditorier och nöjesliv i samband med Stenstadsdagarna i september 2013.


PETERSVIK

Sveriges största kulturarvsfråga

Jag har på ideell basis drivit Facebook-sidan Rädda Petersvik undan rivning som under året nått över 5 600 följare. Sidan uppdateras med aktuell information om de politiska och juridiska processerna, samt med kulturhistorisk information och intressanta bilder. 

Kostnadsfria vandringar blev en succé

Förutom sidan har jag också tagit initiativ till och lett 7 kostnadsfria kulturhistoriska vandringar bland villorna i Petersvik under sommaren 2013. Vandringarna var fullbelagda med cirka 210 närvarande och rönte även stort medialt intresse.

Artikel i Dagbladet om vandringarna i Petersvik

Artikel och tv-inslag i Sundsvalls Tidning om vandringarna i Petersvik

Inslag i Sveriges Radio om vandringarna i Petersvik

bild-36

Intervjuas i Sundsvalls Tidning om det hotade Petersvik. I bakgrunden Villa Solbacken, uppförd cirka 1880.

Alternativ vision för Petersvik

Jag skrev även två debattartiklar i Sundsvalls Tidning i augusti 2013 om en alternativ vision för Petersvik och hur man kan rädda såväl kulturarv som framtida företagsamhet och skapa nya jobb. Med de planer som nu projekteras kommer inga nya arbetstillfällen att skapas och ett oersättligt område förstörs för all framtid.

Gör Petersvik till centrum för grönt byggande

SCA vill skövla Petersvik

Föredrag om Petersvik

Jag höll även tre föredrag om Petersvik under året: i februari på Kulturmagasinet i Sundsvall för Sundsvalls Konstförening, i september för SPF Club Freja i Skönsbergs Folkets Hus och i november på Kungl. Konsthögskolan i Stockholm för Sällskapet för Restaureringskonst, då även fil. dr. Ann-Katrin Pihl Atmer medverkade såsom en av de främsta kännarna av den svenska sommarhustraditionen.


RESOR

Resor med historiskt tema 

Förutom inrikes resor till bland annat Göteborg, Småland och Lund samt flertalet vistelser i Stockholm och Sundsvall genomfördes under året även en resa till Mallorca, en temaresa om finländska herrgårdar, studiebesök i Heidelberg, Würzburg, Brugge, Prag och Dresden, ett besök på Amelie Posses slott Lickov, vistelser i Köpenhamn och Berlin samt en arbetsvecka i Nice.


FÖREDRAG OCH EVENEMANG

Från orkesterjubileum till kungliga seminarier

Förutom ovannämnda föredrag har jag också under 2013 hållit föredrag om dryckeshistoria för Senioruniversitetet och Odd Fellow samt närvarat vid ett flertal evenemang, varibland kan nämnas Bokmässan i Göteborg, vid olika bokpresentationer (till exempel Ögonblick på Café Pauli, Allting gott och alldeles för mycket på Norstedts, Huset på Stureplan på Nordstjernan), Carlsson Bokförlags 30-årsjubileum, installation av Rumäniens honorärkonsul i Uppsala (Uppsala slott), Sundsvalls Orkesterförenings 100-årsjubileum med konsert och middag (Tonhallen), Stenstaden Visitor Centers 1-årsjubileum, seminarium om De Kungl. Stiftelserna samt vernissage av jubileumsutställningen över Kungens 40-årsjubileum (Kungl. Slottet), 149-årsdagen av Näringsfrihetens införande (Hallwylska palatset), vernissage av utställning om rysk fotografi (Thielska galleriet), temakväll om Ivar Kreuger (Tändstickspalatset).

bild-23

Ett handslag med Kung Carl XVI Gustaf i samband med länsbesöket i Västernorrland i augusti 2013. Foto: kungahuset.se

UPPMÄRKSAMHET

Jag hade under året nöjet att få ta emot ett 1-årigt arbetsstipendium från Sveriges Författarfond. Stipendiet har under året gett möjlighet till fortsatta arkivstudier, bland annat kring de hotade villorna i Petersvik, inför en kommande bok.

En intresserad läsare av mina alster lät under året skapa en sida på det kostnadsfria uppslagsverket Wikipedia, som handlar om mig. 

Artikel om Nils Johan Tjärnlund på Wikipedia

TACK

Ett stort tack till alla uppdragsgivare, samarbetspartners och intresserade läsare och lyssnare för ert intresse under året!

Tack också till alla som har sänt brev och förfrågningar, vilka ibland på grund av arbetsbördan har blivit liggande allt för länge. Om svar skulle dröja, ge inte upp, utan sänd meddelandet på nytt. Det händer även att e-post och telefonmeddelanden kan komma bort.

Tack till alla enskilda besökare på hemsidan, närmare 10 000, och välgångsönskningar inför det nya året, 2014.