Årsberättelse 2014

År 2014 har varit ett omväxlande och produktivt år inom företrädesvis kultur och media. Ett urval händelser redovisas nedan.

BÖCKER OCH SKRIFTER

Ny bok om Ordenssällskapet W:6

Jag har producerat och skrivit boken Vänskap och välgörenhet. Sällskapet W:6 i Sundsvall åren 1864–2014. Den rikt illustrerade boken baseras på ny och omfattande forskning i W:6 rikhaltiga arkiv i Sundsvall. W:6 grundades i Göteborg 1851 och expanderade till Norrköping 1856 och Stockholm 1859. Landets fjärde loge stiftades i Sundsvall 1864. Sundsvallslogen har spelat en viktig roll i stadens kulturella liv med sin inriktning på välgörenhet, sång och musik, teater och spex.

Jubileumsboken presenterades vid ett föredrag på Stenstadens Visitor Center och vid en release på Gambrinushallen under Stenstadsdagarna i september. Boken fick också särskild uppmärksamhet vid Sundsvallslogens 150-årsjubileum på Hotell Södra berget den 2–3 oktober.

Skyltfönster

Skyltfönstret i Vängåvans bokhandel i Sundsvall. Foto: Nils Johan Tjärnlund.

Boken är formgiven av Bo Mellerstedt och tryckt vid Tryckeribolaget i Sundsvall. Ett särskilt tack till Bengt Arne Lindahl, Hans-Anders Kempe och Harry Gillow för deras stöd och engagemang vid bokens tillkomst.

Läs mer om boken här.

De Kungl. Stiftelserna 

Jag har inlett produktionen av en nyutgåva av en tidigare utgiven skrift om De Kungl. Stiftelserna. Skriften samlar för första gången historien om kunglig filantropi och kungliga stiftelser och presenterades ursprungligen vid ett särskilt seminarium på Kungl. Slottet i januari 2013 i närvaro av DD. MM. Kung Carl XVI Gustaf och Drottning Silvia och H. K. H. Kronprinsessan Victoria. De Kungl. Stiftelserna har delat ut cirka 800 miljoner kronor i stöd till värdefulla projekt i Sverige under de senaste fem åren.

Nyutgåvan kommer att tryckas under 2015.

ARTIKLAR

Medverkan i Sundsvalls Tidning

Under vintern och våren fortsatte jag min medverkan i Sundsvalls Tidning med att besvara historiska frågor i Medelpadsfrågan, en kolumn som jag tog initiativ till år 2007. Kolumnen lades efter sju år ned sommaren 2014. Frågor och svar från åren 2007–2011 finns samlade i boken Fanns det grevar på Östermalm? Läsarnas egna frågor om Medelpads historia.

Reportage om det historiska Kiruna

Jag medverkade med ett större reportage om det historiska Kiruna i Populär historia nr 9 2014 i samarbete med Daniel Henningsson.

Forskarintervjuer runtom i Sverige

Jag har rest runt och intervjuat forskare vid ett flertal lärosäten och organisationer för en serie artiklar till Wallenbergstiftelsernas webbplats, bland annat Uppsala universitet, Karolinska Institutet, Stockholms universitet, Kungl. Tekniska högskolan, Handelshögskolan, Linköpings universitet, Göteborgs universitet, Swedish House of Finance, Ung företagsamhet med flera. Nedan några exempel på artiklar:

Tar fram byggnadsritningar för hjärtat

Hopp om att knäcka arvsmassans gåtfulla kod

Genetisk släktforskning räddar liv

Spel på surfplatta kan utveckla den matematiska förståelsen

Nytt centrum för finansforskning siktar högt

Omistliga konstverk hotas av brister i lagen

 STENSTADENS VISITOR CENTER

Jag har sedan år 2011 medverkat med koncept och delar av projektledning till uppbyggnaden av Stenstans Visitor Center i Stadshuset i Sundsvall. Centret invigdes den 6 juni 2012. Syftet är att berätta om historia och arkitektur i den storslagna Stenstaden och om det pulserande livet där i dåtid, nutid och framtid. Under 2014 deltog jag i det fortsatta utvecklingsarbetet.

PETERSVIK

En av Sveriges mest omtalade kulturarvsfrågor

Jag har på ideell basis drivit Facebook-sidan Rädda Petersvik undan rivning som under året nått över 8 300 följare. Sidan uppdateras med aktuell information om de politiska och juridiska processerna, samt med kulturhistorisk information och intressanta bilder.

Årets byggnadsvårdare

Den 2 oktober erhöll jag utmärkelsen Årets Byggnadsvårdare i kategorin Försvara från Svenska Byggnadsvårdsföreningen. Motiveringen löd:

Nils Johan Tjärnlund har genom sitt imponerande engagemang för sommarvillorna i Petersvik utanför Sundsvall skapat en stark opinion som engagerat människor i hela landet, inte minst genom Facebooksidan Rädda Petersvik undan rivning. Nils Johan har med beundransvärd uthållighet visat på alternativa lösningar, försvarat sommarvillornas historiska värden och på kuppen bedrivit en föredömlig folkbildning.

bild-36

Intervjuas i Sundsvalls Tidning om det hotade Petersvik. I bakgrunden Villa Solbacken, uppförd cirka 1880.

Alternativ vision för Petersvik

Jag skrev tillsammans med Svante Helmbaek Tirén ett öppet brev till SCA i februari 2014 som publicerades i flera medier. De två debattartiklarna från Sundsvalls Tidning i augusti 2013 om en alternativ vision för Petersvik och hur man kan rädda såväl kulturarv som framtida företagsamhet och skapa nya jobb har väckt fortsatt uppmärksamhet. Med de planer som nu projekteras kommer inga nya arbetstillfällen att skapas och ett oersättligt område förstörs för all framtid.

Öppet brev till SCA: "Framtiden ligger inte i att rasera kulturarv"

Gör Petersvik till centrum för grönt byggande

SCA vill skövla Petersvik

RESOR

Resor med historiskt tema 

Förutom inrikes resor genomfördes under året även en längre arbetsresa till Málaga, en temaresa om Ludwig II:s slott i Bayern samt vistelser i Trieste, Venedig och Rom.

München

Besök i München vid gravvården över Eugène de Beauharnais, hertig av Leuchtenberg, och hans gemål Augusta, prinsessa av Bayern, föräldrar till drottning Josefina av Sverige. Foto: Johan Rosell.

Neuschwanstein
Slottet Neuschwanstein uppfördes av konung Ludwig II av Bayern. Foto: Nils Johan Tjärnlund.

Forum Romanum
Skymningspromenad på Palatinen i Rom. Foto: Nils Johan Tjärnlund.

ÖVRIGA UPPDRAG

Ölhall från 1920-talet och bok om finländsk tonsättare

Den 27 februari hade jag nöjet att vara med vid återinvigningen av Gambrinushallen, en välbevarad ölhall i Sundsvall från 1929, med en exposé om ölkaféernas historia. Jag medverkade även med historiska texter till hemsidan och bordstabletterna. Till detta ämne återkom jag under året, bland annat vid ett välbesökt lunchföredrag på Gambrinushallen i arrangemang av Kulturmagasinet under Stenstadsdagarna i september. Restaurangen drivs av Amir Pourmoustaghimi.

Gambrinushallen
De välbevarade väggmålningarna på Gambrinushallen i Sundsvall utfördes 1931.

Den 15 maj deltog jag i bildandet av den nya tankesmedjan Framtidstanken i Sundsvall, ett forum för norrländsk idéutveckling som har inlett en framgångsrik verksamhet.

Under hösten var jag redaktör för en biografi om tonsättaren Armas Järnefelt, inledningen till ett nytt samarbete med Atlantis Bokförlag.

Utöver detta har förekommit ytterligare föredrag, boksigneringar med mera under året.

STIPENDIER OCH UTMÄRKELSER

Jag hade under året nöjet att få ta emot ett 2-årigt konstnärsbidrag från Sveriges Författarfond, ett stipendium om 60 000 kronor från Sveriges Författarförbund, ett stipendium om 50 000 kronor från Svenska Journalistförbundet, Olle Engkvist-priset (stipendium om 20 000 kronor) samt en arbetsvistelse på Villa San Michele (inför 2015). Stipendierna möjliggör fortsatta arkivstudier, bland annat kring de hotade villorna i Petersvik, inför en kommande bok.

TACK

Ett stort tack till alla uppdragsgivare, samarbetspartners och intresserade läsare och lyssnare för ert intresse under året!

Tack också till alla som har sänt brev och förfrågningar, vilka ibland på grund av arbetsbördan har blivit liggande allt för länge. Om svar skulle dröja, ge inte upp, utan sänd meddelandet på nytt. Det händer även att e-post och telefonmeddelanden kan komma bort.

Tack till alla enskilda besökare på hemsidan, närmare 10 000, och välgångsönskningar inför det nya året, 2015.


Följ mig på Instagram (företrädesvis bilder av historiska byggnader och platser, kultur och evenemang):


Instagram2