Årsberättelse 2016

År 2016 har varit ett omväxlande och produktivt år inom företrädesvis kultur och media med bland annat en ny bok om det legendariska Hôtel Knaust.

KNAUST 125 ÅR

Året präglades av Hôtel Knausts 125-årsjubileum. Under våren inleddes förberedelserna för en ny bok och ett jubileumsprogram. På sommaren genomfördes intervjuer och manusarbete och hösten fylldes av flera aktiviteter knutna till jubileet.

Under Stenstadsdagarna i september höll jag två föredrag om Hôtel Knaust i Stadshuset samt ledde även två historiska vandringar i hotellet för sammanlagt cirka 120 personer.

Jubileet fortsatte med två jubileumskvällar den 6–7 oktober med middag och underhållning i Spegelsalen på Elite Hotel Knaust för sammanlagt cirka 200 gäster. Jag medverkade på scenen och bidrog med berättelser ur hotellets spännande historia tillsammans med Edward Blom, Gunilla Kinn Blom och med Tomas Melander som regissör och konferencier.

Såväl maten som musiken präglades av det centraleuropeiska temat med rätter utvalda av paret Blom. På menyn stod bland annat S:t Lars gulasch. Rickard Kontra och Mona Sandström Kontra framförde eldig csárdásmusik. Läs mer om Edward Blom här.


Skärmavbild 2016-12-31 kl. 11.16.13

Historisk vandring i Knausts vackra trappa under Stenstadsdagarna i september.Skärmavbild 2016-12-31 kl. 11.15.43

Nils Johan Tjärnlund, Tomas Melander, hotelldirektör Ulrica Widmark Norberg, Edward Blom och Gunilla Kinn Blom.


NY BOK OM HÔTEL KNAUST

I november utkom boken Vi ses på Knaust – vid trappan! Historien om ett legendariskt hotell efter min idé och manus. Det är en bred kulturhistorisk skildring av hotellets företags- och personhistoria med särskilda fördjupningar i gastronomin och nöjeslivet. Manuset baseras på arkivforskning och intervjuer med ättlingar till hotellets grundare och tidigare medarbetare. Det rika bildurvalet kommer bland annat ur släkten Knausts privata arkiv. Producent för boken var Tomas Melander och formgivare och förläggare Svenåke Boström. 

Ett flertal lokala finansiärer såg till att boken kunde tryckas och ges ut och det färdiga resultatet firades med en tillställning på Elite Hotel Knaust den 12 november. 

Sundsvalls Tidning recenserade boken: ”Nils Johan Tjärnlunds bok om Knaust är något för varje Sundsvallsbo att ha i hyllan; skriven elegant, njutbart och levande och inte så lite med glimten i ögat. Den är också full av bilder som inbjuder till ett lättjefullt bläddrande som passar utmärkt in i Knaustatmosfären. Dessutom är boken Sundsvalls historia, sedd genom smidet i Knausts trappa.”

Läs mer här.

Skärmavbild 2016-12-19 kl. 02.33.40


UTSTÄLLNING OM HISTORISK KNUTPUNKT

Under hösten invigdes Grönborg som en mötesplats för akademi, näringsliv och samhälle på universitetsområdet i Sundsvall. Jag bidrog med texter och urval av bilder till en historisk skyltutställning med över 20 skyltar som man kan ta del av inom kvarteret. Grönborgs bryggeri grundades 1875 och var vid sekelskiftet 1900 det största ölbryggeriet i Sundsvall.

Gronbönborgs Pilsner

Grönborgs pilsneröl, en av de etiketter som ingår i den historiska utställningen om Grönborg och dess närområde. 


UTSTÄLLNING OM BANKHISTORIA OCH SKOGSNÄRINGEN

Under våren kompletterades utställningen Den nya staden i Stenstadens Visitor Center, Sundsvalls stadshus, med avdelningar om bankväsendet och skogsindustrin, två grenar som haft en avgörande betydelse i Sundsvalls näringsliv. Bildgallerierna presenterades vid ett lunchföredrag i Stadshuset den 25 maj. Utställningen Den nya staden är producerad av Tomas Melander och undertecknad tillsammans. 


INTRESSANTA BYGGNADER PÅ ERSTA DIAKONI

År 2017 planeras för utgivningen av en bok om Ersta diakoni i Stockholm. Jag har under året arbetat med material till boken, i synnerhet om byggnader, på uppdrag av Centrum för Näringslivshistoria.

Skärmavbild 2016-12-31 kl. 11.17.14

Ersta kyrka med sin karakteristiska åttkantiga form. Foto: Nils Johan Tjärnlund.


FÖRSVARSHISTORISK FORSKNING

En stor del av året har ägnats åt nedslag i svensk försvarshistoria med företag som Saab, Bofors och Kockums på uppdrag av Centrum för Näringslivshistoria. Det har bland annat inkluderat studie- och arkivbesök i Linköping och Karlskoga. Arbetet kommer att presenteras längre fram.

Skärmavbild 2016-12-31 kl. 11.18.27

Försöksplanet Lill-Draken provflögs första gången år 1952. Foto: Nils Johan Tjärnlund.


SUNDS BRUK 150 ÅR

Jag har också på uppdrag av Valmet inlett arkivforskningen om Sunds bruk, som 2018 firar 150 år. Arbetet kommer att resultera i en bok.

Skärmavbild 2016-12-31 kl. 11.18.43

Den gamla bruksmiljön vid Sund norr om Sundsvall. Foto: Nils Johan Tjärnlund.


ARTIKLAR OM FORSKNING OCH KULTUR

Uppdrag från Wallenbergstiftelserna

Jag har för tionde året i följd skrivit artiklar om Wallenbergstiftelsernas forskningsanslag, bland annat om den intressanta forskning som håller på att byggas upp inom rättsfilosofi vid Uppsala universitet. Läs mer här.

Medverkan i Axess

I majnumret av tidskriften Axess skrev jag en uppmärksammad essä om Promenade des Anglais, paradgatan i Nice som under sommaren utsattes för ett avskyvärt terrordåd. Jag har också medverkat med några recensioner i Axess. Prenumerera gärna på Axess och följ intressanta dokumentärer och intervjuprogram på Axess tv-kanal.

Skärmavbild 2016-12-31 kl. 11.17.30


Populär historia och Företagshistoria 

Jag har skrivit flera populärhistoriska artiklar, bland annat en intervju med historikern Theresa Johnsson i Populär historia och en artikel om Alfred Nobels betydelse för Bofors i Företagshistoria.


DET HOTADE PETERSVIK

En av Sveriges mest omtalade kulturarvsfrågor

Jag har på ideell basis drivit Facebook-sidan Rädda Petersvik undan rivning som under året nått nära 13 300 följare. Sidan uppdateras med aktuell information om de politiska och juridiska processerna samt med kulturhistorisk information och intressanta bilder.

I september var jag bland annat intervjuad i Magasinet Filter i ett granskande reportage om Petersvik.

Gräsrotsrörelsen för Petersvik har under året växt och ett flertal kunniga och framtidsinriktade personer är engagerade inom ett nätverk med bas i Sundsvall för att sprida kunskap om Petersvik och för att arbeta konkret med åtgärder som värnar området.

Ny hemsida

Under våren utarbetade jag en hemsida som berättar om Petersvikshistoria och om visioner för området. Läs mer på www.räddapetersvik.nu

Studiebesök med Edward och Gunilla Kinn Blom 

Edward Blom och Gunilla Kinn Blom har tidigt engagerat sig för Petersviksfrågan med artiklar och uppmaningar om att värna området. Under deras Sundsvallsvistelse i oktober gjordes ett studiebesök vid de historiska villorna i Petersvik.

Skärmavbild 2016-12-31 kl. 12.09.03

Nils Johan Tjärnlund och Edward Blom vid Villa Kaptensudden i Petersvik, en gång sommarhem för konstprofessor Henrik Cornell. 


STADSPLANERING I FOKUS

Jag har också ägnat ett ideellt intresse åt frågor om stadsplanering och stadsutveckling, bland annat i debatten om en ”skyskrapa” på Stora torget i Sundsvall där jag skrev ett öppet brev till alla fullmäktigeledamöter i Sundsvalls kommun samt i flera enskilda möten och träffar med ledande kommunalpolitiker i Sundsvall från flera partier. 

Läs det öppna brevet på Facebook.


BILDANDE RESOR

Resor med historiskt tema

Förutom inrikes resor genomfördes under året även en vårlig resa till Genua och Rapallo, en temaresa om slott och herrgårdar i Schleswig-Holstein under sommaren samt en vistelse i Rom på hösten.

Skärmavbild 2016-12-31 kl. 11.19.05

I den gamla badorten Rapallo med några nätter på det klassiska Hotel Italia e Lido. 

Foto: Nils Johan Tjärnlund.


Skärmavbild 2016-12-31 kl. 11.19.53

Det stora porthuset på Gut Hasselburg. Foto: Nils Johan Tjärnlund.


Skärmavbild 2016-12-31 kl. 11.20.38

På besök i Caracallas termer i "den eviga staden". Foto: Lars Anders Johansson.


ÖVRIGA UPPDRAG

Fler ölsorter på Stenhammaren

För det nyetablerade bryggeriet Stenhammaren i Sundsvall har jag på ideell basis tagit fram historiska profiler och texter till företagets produkter. Tidigare har ölsorterna Attaque, Kacklan, Schwartzman och Mor Calla presenterats. Under 2016 tillkom även Berggrens bersåer och Lykttändaren. De går tillbaka på verkliga personer som levat i Sundsvall. Läs mer om bryggeriet.

10172864_10152876937821748_8566529957579053342_n

En av ölsorterna från Bryggeriet Stenhammaren, Attaque, döpt efter en legendarisk poliskommissarie i Sundsvall. Foto: Nils Johan Tjärnlund.


Medverkan i P2-dokumentär om Kai Gullmar

Sveriges Radio P2 sände i november två dokumentärer om schlagerkompositören Kai Gullmar, sammanställda av Ingela Hofsten. Jag medverkade i båda programmen med berättelser om Kai Gullmar, hennes uppväxtmiljöer i Sundsvall och några reflektioner om hennes musik. Läs mer om Kai Gullmar här.

Utöver detta har förekommit ytterligare föredrag, boksigneringar med mera under året – flera av dem av ideell karaktär, bland annat ett anförande om Selångers historia vid Selångers Hembygdsförenings 70-årsfirande i juli.


TACK!

Ett stort tack till alla uppdragsgivare, samarbetspartners och intresserade läsare och lyssnare för ert intresse under året!

Tack också till alla som har sänt brev och förfrågningar, vilka ibland på grund av arbetsbördan har blivit liggande allt för länge. Om svar skulle dröja, ge inte upp, utan sänd meddelandet på nytt. Det händer även att e-post och telefonmeddelanden kan komma bort.

Tack till alla enskilda besökare på hemsidan med sammanlagt drygt 12 000 besök och jag sänder välgångsönskningar inför det nya året, 2017.

Följ mig på Instagram (företrädesvis bilder av historiska byggnader och platser, kultur och evenemang):

Skärmavbild 2016-12-31 kl. 11.42.47