Årsberättelse 2017

År 2017 var ett händelserikt år med bland annat en bok om Ersta diakoni, en historisk webbplats om försvarskoncernen Saab och en skrift om kungliga stiftelser.

PRAKTBOK OM ERSTA DIAKONI

I maj utkom en praktbok om Ersta diakoniFörlaget Näringslivshistoria. Jag medverkade som en av fyra författare och bidrog med texter som skildrar den socialpolitiska historien och byggnadshistorien. 

Boken innehåller ett rikt bildmaterial och ger en inblick i den verksamhet som bedrivits under tre sekler. Många personer passerar revy, såväl medarbetare som patienter, boende och andra. Inte minst skildras de kvinnor som vigde sina liv åt att tjäna andra inom diakoni, sjukvård, socialt arbete och omsorg. Här finns historien om det framväxande välfärdssamhället och de enskilda och ideella aktörernas initiativ, insatser och betydelse för samhällets institutioner. 

Det är också en intressant Stockholmshistoria. Silhuetten från "Staden på berget" har präglat Södermalm sedan 1800-talet, och det var till Ersta som stadsdelens arbetarbefolkning vände sig med sina krämpor.

Ersta

Den nya boken om Ersta diakoni vackert formgiven av Patrik Sundström och utgiven på Förlaget Näringslivshistoria. Foto: Nils Johan Tjärnlund.

Ersta har ofta gått före och visat vägen i det sociala och omvårdande arbetet, och funnits med i situationer där andra backat undan. Vad som alltid varit utmärkande för Ersta diakoni är långsiktigheten. Det diakonala uppdraget är detsamma nu som för över 160 år sedan: att se människan, att tjäna, lindra, bota och stötta. Även i en sekulariserad värld.

I boken skildras Ersta diakonis historia i huvudsak utifrån tre olika forskares perspektiv: Elisabeth Christiansson som skrivit om diakoni och socialt arbete, Motzi Eklöf om sjukhuset och den medicinska vårdens historia och Nils Johan Tjärnlund om den sociala utvecklingen och byggnadernas historia. Karin Jansson Myhr har varit redaktör och intervjuare.


HISTORISK WEBBPLATS OM SAAB

En stor del av året har ägnats åt fortsatt forskning i svensk försvarshistoria inom företag som Saab, Bofors och Kockums på uppdrag av Centrum för Näringslivshistoria. Den 2 april 2017 fyllde Saab 80 år, men koncernens rötter sträcker sig ända tillbaka till 1600-talets järnbruk i Bofors och Karlskrona örlogsvarv. Denna rika historia presenteras på en ny webbplats som innehåller ett stort antal artiklar, fylliga bildarkiv och en tidsaxel med viktiga nedslag. Webbplatsen kommer att kompletteras med filmer och ytterligare material. Se vidare här: https://history.saab.com/en/

Skärmavbild 2016-12-31 kl. 11.18.27

Försöksplanet Lill-Draken provflögs första gången år 1952. Foto: Nils Johan Tjärnlund.


NYA REPORTAGE OM KUNGLIGA STIFTELSER

I slutet av året utgavs en ny skrift om De Kungl. Stiftelserna med reportage om bland annat miljöforskning i Linköping, industriminnet Fengersfors bruk i Dalsland och balettbegåvningen Manon Pyk Forssell. Jag ansvarade för innehållet och formgivaren Ann Henriksson för layout och bilder. Detta är den tredje utgåvan om De Kungl. Stiftelserna. De tidigare har utkommit 2012 och 2015. Läs mer om kungliga stiftelser och ta del av skrifterna här.

IMG_8617

Den nya skriften om De Kungl. Stiftelserna. Foto: Nils Johan Tjärnlund.


SUNDSVALLS GILLES KULTURUTMÄRKELSE 2017

I mars erhöll jag Sundsvalls Gilles kulturutmärkelse 2017. Motiveringen löd: "För Din berättarkonst och Ditt starka engagemang för Sundsvall, staden som reste sig ur askan! Dina berättelser och bilder ger stadens historia liv och väcker minnen kring tid som gått och pekar mot det värdefulla att bevara in i tiden som ska komma."

Det var hedrande att för andra gången få mottaga denna utmärkelse (första gången 2009).

IMG_5881

Nils Johan Tjärnlund fick ta emot Sundsvalls Gilles kulturutmärkelse 2017 från ordföranden i Sundsvalls Gille, Staffan Smeds, i samband med årsmötet på Hôtel Knaust i mars 2017. 


FÖREDRAG – BLAND ANNAT TEMA OM NATANAEL KÄLLANDER

Det har varit ett flertal föredrag och vandringar under året. Bland annat initierade jag ett tema om arkitekten Natanael Källander (1867–1940), stadsarkitekt i Sundsvall 1898–1937 och upphovsman till ett stort antal byggnader. Jag föreläste om hans liv och verk både i mars och i september och ledde en stadsvandring i hans spår under Stenstadsdagarna i Sundsvall. Bland Källanders mest kända verk i Sundsvall kan nämnas Betlehemskyrkan, Odd Fellows ordenshus, utbyggnaden av Högre Allmänna Läroverket (nuvarande Hedbergska skolan), Villa Soltomta och Hôtel Knausts annex. 

N_J_Källander_ret

Natanael Källander (1867–1940) – ett minnesår som jag uppmärksammade med ny forskning om den produktive stadsarkitekten i Sundsvall. Foto: Sundsvalls museums fotoarkiv.

Jag ledde också en stadsvandring till historiska kaféer och konditorier i Sundsvalls stenstad med final på klassiska Pallas konditori.

IMG_3062

Pallas konditori på Strandgatan i Sundsvall öppnade 1956 och har kvar sin genuina och trivsamma inredning. Foto: Nils Johan Tjärnlund.

I maj var jag historisk ciceron vid 150-årsjubileet för Sundsvalls Energi som firades i Spegelsalen på Hôtel Knaust. Historien går tillbaka till bildandet av Sundsvalls gasverk 1867.

Jag föreläste också om musikhistoria i Sundsvall för Senioruniversitetet, SUS, i ett uppskattat föredrag med livemusik.

ARKIVGULD

Tillsammans med Åsa Karlsson var jag redaktör för Riksarkivets årsbok Arkivguld med ett stort antal artiklar om spännande fynd i de digra arkiven. I Riksarkivets samlingar finns många guldkorn som man kanske i förstone inte väntar sig att finna. Man hittar några av landets äldsta fotografier liksom modernare filmklipp från den svenska filmcensuren. Märkliga och fascinerande livsöden kan pusslas ihop ur personarkiven.

SUNDS BRUK 150 ÅR

Jag har på uppdrag av Valmet fortsatt arbetet med en bok om Sunds bruk som 2018 firar 150 år. Boken planeras att utges hösten 2018.

4894

Sunds bruk grundades 1868 av Lars Johan Hierta, Bernhard Almquist och Erik Jan Hammarberg. Foto: SCA:s bildarkiv.


ARTIKLAR OM FORSKNING OCH KULTUR

Uppdrag från Wallenbergstiftelserna

Jag har för elfte året i följd skrivit artiklar om Wallenbergstiftelsernas forskningsanslag, bland annat om hur mänskliga organ på mikrochip håller på att revolutionera medicinen. Läs mer här.

Jag medverkar också med texter i jubileumsboken som belyser Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse under 100 år: Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. 100 år av stöd till excellent svensk forskning och utbildning

Medverkan i Axess

I tidskriften Axess har jag medverkat med några recensioner, bland annat om Håkan Strömbergs bok Lucia. Den svenskaste av alla traditioner. Prenumerera gärna på Axess och följ intressanta dokumentärer och intervjuprogram på Axess tv-kanal.

IMG_7561

Recension i tidskriften Axess. Foto: Nils Johan Tjärnlund.

Företagshistoria 

Jag har skrivit flera populärhistoriska artiklar, bland annat om Systembolagets historia i tidskriften Företagshistoria.

STADSHUSET I FOKUS

Jag har ägnat ett intresse åt frågor om stadsplanering och stadsutveckling, bland annat när det gäller att utveckla Sundsvalls stadshus där jag i februari skrev en debattartikel i Sundsvalls Tidning om Stadshusets framtid och fastighetsbolaget Castellums planer på ett hotell. Jag har även hållit föredrag om Stadshusets historia för inbjudna arkitekter. Läs debattartikeln:  Satsa på Stadshuset

Stadshuset

Sundsvalls stadshus fyller 150 år under 2018. Foto: Nils Johan Tjärnlund.


DET HOTADE PETERSVIK

En av Sveriges mest omtalade kulturarvsfrågor

Jag har på ideell basis drivit Facebook-sidan Rädda Petersvik undan rivning som under året nått cirka 14 500 följare. Sidan uppdateras med aktuell information om de politiska och juridiska processerna samt med kulturhistorisk information och intressanta bilder.

Gräsrotsrörelsen för Petersvik har under året varit aktiv och ett flertal kunniga och framtidsinriktade personer är engagerade inom ett nätverk med bas i Sundsvall för att sprida kunskap om Petersvik och för att arbeta konkret med åtgärder som värnar området. Läs mer på www.räddapetersvik.nu


BILDANDE RESOR

Resor med historiskt tema

Förutom inrikes resor genomfördes under året även en vinterresa till Barcelona och Málaga, en reportageresa till London, en temaresa om slott och herrgårdar i Schlesien med avslutning i Berlin samt en studieresa i Nederländerna på hösten.

IMG_9735

En slotts- och herrgårdsresa i Schlesien, bland annat i spåren av furstinnan Daisy av Pless. Här slottet Fürstenstein (Książ) utanför Waldenburg (Wałbrzych). Foto: Nils Johan Tjärnlund.


TACK!

Ett stort tack till alla uppdragsgivare, samarbetspartners och intresserade läsare och lyssnare för ert intresse under året!

Tack också till alla som har sänt brev och förfrågningar, vilka ibland på grund av arbetsbördan har blivit liggande allt för länge. Om svar skulle dröja, ge inte upp, utan sänd meddelandet på nytt. Det händer även att e-post och telefonmeddelanden kan komma bort.

Tack till alla enskilda besökare på hemsidan med sammanlagt  13 000 besök och jag sänder välgångsönskningar inför det nya året, 2018.

Följ mig på Instagram (företrädesvis bilder av historiska byggnader och platser, kultur och evenemang):

Skärmavbild 2018-01-29 kl. 12.17.42