Artiklar i urval

I tidskrifter och dagspress medverkar jag med artiklar om historia, vetenskap, näringsliv och kultur. Min första tidningsartikel publicerades i Sundsvalls Tidning 1993 och handlade om finansdynastin Wallenbergs betydelse för bryggerinäringen i Sundsvall. Sedan dess har jag skrivit om en mängd saker i olika publikationer. Nedan följer ett urval. (Artikelrubriker i svart är inte åtkomliga på internet.)


2019

Myten om de rovgiriga träpatronerna. Smedjan. Svindlande affärer där skogsbönder på 1800-talet lurades att sälja sin skog till rovlystna bolag har varit ett tacksamt ämne, inte minst i böcker, på film och teater. Men felaktigheten i denna klasskampsretorik har forskningen punkterat för länge sedan. Det så kallade baggböleriet är på många sätt en ren myt.

2018

En kostsam kärlek till konsterna. Axess. En stor förlust i Stockholms stadsbild är rivningen av kung Gustav III:s operahus år 1892. Operan var den gustavianska tidens främsta monumentalbyggnad och bildade i samspel med Gustaf Adolfs torg och Norrbro en ståtlig inramning till Kungliga Slottet.

Från Habsburgmonarkin till EU. Smedjan. Hundra år efter dubbelmonarkins fall börjar synen på Österrike-Ungern omvärderas. Från att ha symboliserat något mossigt och förlegat framträder bilden av en förfluten guldålder av mångkultur, frihandel och fredligt samarbete. I den sjunkna Habsburgmonarkin finns fröet till hela Europatanken, säger Walburga Habsburg Douglas, barnbarn till den siste kejsaren.

Kungliga rötter. Axess. I höst återinvigs Bernadottemuseet i sydfranska Pau. Där växer intresset för den marskalk och det märkliga öde som förde honom till tronen som kung Karl XIV Johan.

Åren med den omstridda motboken. BizStories. Motboken var en metod att begränsa och kontrollera svenskarnas alkoholinköp. Det var knappast lätt att vara kund eller systemanställd under motbokstiden. Det omfattande pappersarbetet svällde och skapade oreda både framför och bakom disken. Och många, inte minst kvinnorna, kände sig diskriminerade.

Från kartongvin till bag-in-box. BizStories. Idag är bag-in-box vinerna en stor del av Systembolagets sortiment. Men förpackningen möttes från början med skepsis.

Spola kröken – sa kändisarna. BizStories. Få svenska informationskampanjer har fått ett sådant genomslag som Spola kröken. Men egentligen skulle kampanjen heta något helt annat.

Slaget om ett statligt ölmonopol. Staten och ölkulturen – 2. Smedjan. Året var 1976. Staten kontrollerade det jättelika Pripps med bryggerier i Stockholm, Frölunda, Malmö, Sundsvall, Gällivare, Torsby, Mora och Tingsryd, och hade mer än hälften av marknaden. Men expansionsplanerna var inte över. De följande åren var Sverige på god väg att få en enda statlig bryggerikoncern.

Hur staten fördärvade ölkulturen. Staten och ölmonopolet – 1. Smedjan. De senaste åren har en ölkultur mödosamt återskapats i Sverige. I dag finns cirka 400 ölbryggerier utspridda över landet, en siffra som påminner om bryggeriernas guldålder vid sekelskiftet 1900. Man kan lätt glömma att det bara har gått några decennier sedan staten var på väg att ta över hela bryggeribranschen, och statliga Pripps var en symbol för socialiseringsiver och viljan till förstatligande av näringslivet.

Hon utforskar döda vulkaners hemligheter. Wallenbergstiftelsernas webbplats. Under hela jordens historia har vulkaner spelat en viktig roll i planetens komplexa system. Ur eld och rök bildades kontinenter och naturtillgångar som järnmalm, guld och silver. Som Wallenberg Academy Fellow utforskar Steffi Burchardt de döda vulkanerna och fynden ur det fördolda ger värdefulla insikter.

Hon utforskar vår tids hot mot demokratin. Wallenbergstiftelsernas webbplats. Politiskt våld är vanligt förekommande i flera länder, inte minst i samband med val. Våldsamheterna väcker en oro för demokratins överlevnad. Hanne Fjelde utforskar en rad frågor om våldets effekter och om hur man kan bygga långsiktigt fredliga och demokratiska samhällen.

Söker ympningens mekanismer för bättre vinskördar och skogsbruk. Wallenbergstiftelsernas webbplats. Ympning är en välkänd teknik inom trädgårdsodling och praktiserades redan i antiken. Men det räcker inte med gröna fingrar för ett lyckat resultat. Som Wallenberg Academy Fellow ska Charles Melnyk för första gången ta reda på de biologiska mekanismerna bakom framgångsrik ympning – kunskap som inom några år kan ge allt från bättre vinskördar till motståndskraftigare barrskogar.

Hon studerar våra normers innersta väsen i maffians Sicilien. Wallenbergstiftelsernas webbplats. Sociala normer är ett kitt i samhället och binder samman oss människor. Men hur går det till att förändra destruktiva och dåliga normer? Giulia Andrighetto använder både teori och experiment i sin jakt på att få fram ny kunskap. Forskningen har bland annat fört henne till maffians Sicilien där hon studerar vilken roll sociala normer har inom beskyddarverksamheten.

Sivan Divan sjunger ut. Axess. Hovsångerskan Siv Wennberg ser tillbaka på en karriär med tvära kast. Snart kommer filmen som ger den osminkade bilden av hennes liv.

In med humanisten. Axess. Artificiell intelligens får inte överlåtas åt ingenjörerna. Kanske kan AI överbrygga den urgamla klyftan mellan humaniora och naturvetenskap. 

2017

Lucia med komplikationer. Axess. På senare år har luciafirandet allt oftare föranlett svarta rubriker. I en skola nekas en pojke att vara lucia, medan en annan tillåter det. I ett luciatåg förbjuds tomtar och på ett annat håll ställer man in luciatåget i kyrkan. Ibland har det urartat i gräl och hot.

Kungen, konsten och konkurserna. Axess. Konkurser förknippas främst med jämmer och elände, men med historikerns ögon kan de tvärtom vara rena guldgruvan.

Hotell med världsrykte. Företagshistoria nr 1/2017. Få svenska hotell har som Hotel Knaust i Sundsvall nått internationell berömmelse. Dess historia sträcker sig tillbaka till träpatronernas mytomspunna epok. Här berättades jakthistorierna om skvadern, kung Chulalongkorn lärde sig älska laxmajonnäs och i spegelsalen hördes tonerna från damorkestrar. I blickfånget finns, nu som då, den solfjäderformade marmortrappan.

2016

Så räddade Nobel Bofors (och Bofors Nobelprisen). Företagshistoria nr 4/2016. Under några få år var Alfred Nobel ägare av Bofors. Det korta nedslaget i Värmlandsskogarna fick på lång sikt en historisk betydelse. Nobels investeringar i Bofors lade inte bara grunden till en världsindustri och en blomstring i hela bygden – satsningen där avgjorde också Nobelprisets öde.

Drottningen som formade arvkungadömet Sverige. Axess. I år är det 500 år sedan Margareta Leijonhufvud föddes - en drottning som varit ganska anonym i historieskrivningen, oftast bara en fotnot till sin man, kung Gustav Vasa. 

Europas vintersalong. Axess nummer 4 2016. Promenade des Anglais var länge en tummelplats för Europas societet. Dess stora påverkan på stadsplanering, turism, film och musik uppmärksammas nu med ny forskning.

Mönster i hjärnan visar vår rädsla för det okända. Wallenbergstiftelsernas webbplats. Nu utforskas mönster i hjärnan som avslöjar hur vi lär in sociala hot, rädslor och värderingar. I framtiden kan kunskapen ge oss nya verktyg för att hantera allt från främlingsfientlighet till olika ångeststörningar.

2015 

Stå upp för bildning. Axess nummer 9 2015. Synen på kunskap präglas av ett nyttotänkande som inte bara gör oss andligen fattigare. Det riskerar också att leda till ekonomisk utarmning.

Ny forskning om hur civila ska skyddas från våld och övergrepp i krig. Wallenbergstiftelsernas webbplats. Krigets lagar ska förhindra att civilbefolkningen utnyttjas som ett verktyg för krigföring. Men verkligheten är oftast en annan. Nutida inbördeskrig i bland annat Bosnien, Rwanda och Syrien visar att de civila drabbas hårt av sexuella övergrepp, tortyr och dödligt våld. En kartläggning av olika former av internationella interventioner ska ge ny kunskap om hur man bäst kan skydda civilbefolkningen.

Vadstena en tummelplats för medeltidens maktelit. Wallenbergstiftelsernas webbplats. Idag syns trendkänsliga svenskar på orter som Båstad, Visby och Åre och kring Stureplan i Stockholm. Men på medeltiden var Vadstena platsen för människor med makt och ambitioner. Konstvetaren Mia Åkestam, Stockholms universitet, kartlägger ett unikt kulturarv med kopplingar till kungligheter och den Heliga Birgitta.

Hårt liv på järnbruken. Släkthistoria.  Ett längre reportage om livet vid de gamla järnbruken, noder för kultur och industriell utveckling på den svenska landsbygden. 

11329965_10153031464171748_1480182951110064424_n

2014 

Ett helhetsgrepp om våra sinnen. Wallenbergstiftelsernas webbplats. Fram till nu har forskningen varit inriktad på att förstå hur de olika sinnena fungerar var för sig. Johan Lundström vid Karolinska Institutet menar att tiden är mogen för nästa steg. Att lära sig förstå hur syn, lukt, hörsel och känsel samverkar – ett helhetsgrepp om hjärnans alla sinnen.

Hon utforskar de stora livsfrågorna på nätet. Wallenbergstiftelsernas webbplats. Livets stora händelser äger numera rum på internet. Människor föds, gifter sig och dör i sociala medier. Sjukdomsbloggar och digitala minneslundar är nya fenomen. Medieforskaren Amanda Lagerkvist ska som Wallenberg Academy Fellow undersöka hur vi hanterar existentiella frågor i en ständigt uppkopplad vardag.

Tar fram byggnadsritningar för hjärtat. Wallenbergstiftelsernas webbplats. Hjärtforskningen står inför ett genombrott. Med stamcellsteknik kan man odla fram muskelvävnad som i framtiden kan användas för att reparera skadade hjärtan. Det handlar om en helt ny förståelse på molekylär nivå, berättar Harvardprofessorn Kenneth Chien som har flyttat sin forskning till Sverige.

Vuxnas intelligens formas redan i vaggan. Wallenbergstiftelsernas webbplats. Som vuxen minns man knappast spädbarnsårens första trevande kontakter med omgivningen. Men även om minnen saknas, så är det redan då som vår världsbild och intelligens börjar byggas upp. Gustaf Gredebäck har som mål att ta reda på hur dessa tidiga erfarenheter påverkar livsutvecklingen ända upp i vuxen ålder.

Hon startar Sveriges första forskningscentrum för krigets etik. Wallenbergstiftelsernas webbplats. Den traditionella bilden av etik i krig mejslades ut redan under medeltiden. Legitima krig förs endast mellan stater, och soldater som dödar ställs inte till ansvar som individer. Men synen på de etiska reglerna i krig behöver revideras, menar filosofen Helen Frowe.

Hon söker ursprunget till kronisk värk. Wallenbergstiftelsernas webbplats. I Sverige drabbas var femte vuxen av kronisk värk. Det innebär inte bara ett stort lidande för den enskilde, utan medför även stora konsekvenser för samhället i form av sjukhuskostnader, sjukskrivningar och utebliven produktion. En fråga som inte får tillräcklig uppmärksamhet anser Camilla Svensson, smärtforskare vid Karolinska Institutet och Wallenberg Academy Fellow.

Omistliga konstverk hotas av brister i lagen. Wallenbergstiftelsernas webbplats. Väggmålningar, mosaiker och installationer pryder offentliga miljöer i Sverige. Tusentals värdefulla konstverk har beställts genom åren av stat, landsting och kommuner – en spegling av Folkhemmets framväxt. Det är ett rikt kulturarv som intresserar allt fler, men det saknas effektiva lagskydd och ekonomiska bevarandeplaner, visar ny forskning.

2013 

Kvinnors ekonomiska betydelse under 1600-talet större än man trott. Wallenbergstiftelsernas webbplats. Människor har alltid varit tvungna att arbeta för sitt levebröd, så även på 1500-, 1600- och 1700-talen. Men vad en bonde eller piga faktiskt sysselsatte sig med har till stora delar varit okänt. För första gången kartläggs det svenska arbetslivet som det såg ut ända tillbaka till Gustav Vasas dagar. Den bild som växer fram slår hål på gamla föreställningar om hur män och kvinnor har försörjt sig i äldre tid.

Dokusåpornas framgångsrecept synas i ny forskning. Wallenbergstiftelsernas webbplats. Mästerkockarna, Let's Dance och Idol är några av Sveriges mest sedda tv-program. Reality-serierna dominerar utbudet i tv, världen över, och den internationella handeln med färdiga format har blivit en ny medieindustri. I ett forskningsprojekt vid Lunds universitet undersöks varför genren har blivit en sådan enorm succé.

Design av hälsosamma ljudlandskap. Wallenbergstiftelsernas webbplats. Städer växer och bebyggelsen förtätas, men hur det påverkar ljudmiljön och de som vistas i den glöms ofta bort i stadsplaneringen. I ett nytt forskningsprojekt undersöks hur människor upplever olika ljudlandskap. Målet är att ta fram en programvara som kan bli ett verktyg för arkitekter och stadsplanerare.

Kraftsamling kring svensk vetenskapshistoria. Wallenbergstiftelsernas webbplats. Rötterna till dagens svenska kunskapssamhälle återfinns i upplysningens 1700-tal. Då grundades Kungl. Vetenskapsakademien, KVA, i Stockholm. KVA har spelat en central roll för formerandet av svensk vetenskap och har under olika skeden drivit på moderniseringen av samhället.

Nytt centrum för finansforskning siktar högt. Wallenbergstiftelsernas webbplats. Finanskrisens kalla vindar började dra fram över världen 2008. Den ekonomiska turbulensen har ökat behovet av forskning som kan utreda orsakerna till krisen. Därför har Swedish House of Finance etablerats – ett nationellt centrum för finansforskning med målet att bli en av Europas ledande forskningsinstitutioner.

När människor blir djur i litteraturen. Wallenbergstiftelsernas webbplats. Oftare än man kan tro har nordiska författare använt det litterära greppet att förvandla människor till djur i sina romaner. August Strindberg, Peter Høeg och Monika Fagerholm är bara några exempel. Det litterära motivet människa och djur belyser normer i samhället kring makt, etnicitet, genus och sexualitet, visar Ann-Sofie Lönngren i en kommande bok. Och tematiken knyter direkt an till 1900-talets världskrig och folkmord.

Svensk slavhandel och diplomati i Nordafrika. Wallenbergstiftelsernas webbplats. Sverige har spelat en mer aktiv roll i Nordafrika än vad som hittills har varit känt. På 1700-talet var den svenska handelsflottan en av Medelhavets största, och Sverige blev inblandat i såväl slavhandeln som koloniseringen av Algeriet. Historikern Joachim Östlund har sökt fram ett unikt arkivmaterial som ger en ny bild av svensk historia.

Påverkar skolklassens storlek den framtida lönen? Wallenbergstiftelsernas webbplats. Resultaten pekar nedåt i den svenska skolan, oavsett hur man mäter. En oroande utveckling och orsakerna är omtvistade. Vissa debattörer förespråkar mindre klasser som en åtgärd, och i ett nytt forskningsprojekt undersöks bland annat vilken långsiktig betydelse klasstorleken har för individers utbildningsnivå och framtida yrkeskarriär.

2012

Ett kulturmord pågår i det tysta. Svenska Dagbladet 1 november 2012. Kyrkogårdar skyddas i svensk lag som ett av våra viktigaste kulturarv. Men landet runt pågår en skändning. Ingen tar till orda när kyrkogårdsförvaltningarna låter schakta bort gravvårdar. Bara tillfälligheter avgör vad som räddas till eftervärlden.

Första steget mot nya behandlingar av hjärntumör. Wallenbergstiftelsernas webbplats. Hjärntumör är en aggressiv cancersjukdom. Hälften av patienterna dör redan inom ett år efter diagnos. Nu blir forskare vid Uppsala universitet först i världen med att kartlägga de enskilda celler som orsakar tumörerna. Hoppet är att kunna förändra cellerna så att de blir mottagliga för behandling, en metod som kan bli banbrytande även i kampen mot andra cancersjukdomar.

Genfynd i Uppsala kan förklara allvarlig kvinnosjukdom. Wallenbergstiftelsernas webbplats. Vid SLE blir immunförsvaret av okänd anledning aggressivt och attackerar den egna vävnaden. Sjukdomen kan slå mot många olika delar av kroppen. Nio av tio drabbade är kvinnor, och det finns en stor ärftlig komponent.

Forskar om människors fåfänga. Wallenbergstiftelsernas webbplats. Massutbildning, statusjakt och omfattande konsumtion är några fenomen som präglar vår tids samhälle. Men det är ett beteende som dövar för stunden och som inte ger någon långsiktig tillfredsställelse. I stället kan det vara en delförklaring till att många människor mår dåligt, menar professor Mats Alvesson.

Framtidens magnetiska material. Wallenbergstiftelsernas webbplats.. Omkring 80 procent av all världens information är lagrad i ett magnetiskt medium, som datorer, mobiltelefoner och digitalkameror. Men tillgången på råvara kan bli ett framtida problem. Dessutom ställs nya krav på ökad lagringskapacitet och snålare energiförbrukning. Olle Eriksson är forskaren som försöker förutspå framtidens magnetiska material.

Nanotrådar kan lösa världens energiproblem. Wallenbergstiftelsernas webbplats. Nanotrådar kan förändra vår vardag i framtiden. De små halvledarstavarna spelar en viktig roll i nästa generations batterier, lysdioder och solceller. Forskare vid Lunds universitet har utvecklat en ny metod för framställning av nanotrådar, ett genombrott som möjliggör tillverkning i industriell skala.

Spår på havsbotten belyser klimatförändringar. Wallenbergstiftelsernas webbplats. Forskare vid Lunds universitet kartlägger tiotals miljoner år gamla spår i sediment på havsbotten. Den urgamla geologin kan kopplas till koldioxidhalten i atmosfären. Något som kan bidra med helt ny kunskap om jordens klimatförändringar.

Fursten, dramatiseringen av finansmannen. Tidskriften Företagsminnen 2/2012. Jan Stenbecks liv, går för utsålda hus på Uppsala stadsteater under våren. I stora drag ges en sannfärdig bild av den frihetstörstande entreprenören, som bröt statliga monopol och förändrade svenskarnas beteende i grunden. Och Allan Svensson är storartad som Jan Stenbeck. 

Svenska språkets yrväder. Språktidningen 2/2012. August Strindbergs genombrottsroman Röda rummet chockerade inte bara med sin samtidssatir, utan också med den djärva förnyelsen av språket. 

2011

Jästceller är framtidens gröna fabriker. Wallenbergstiftelsernas webbplats. Jäst är bra inte endast vid bakning och ölbryggning. Forskare vid Chalmers använder jäst både för att förstå komplexa folksjukdomar och för att skapa små kemifabriker som kan tillverka grön energi, läkemedel och parfymer.


Artificiell fotosyntes framtidens energi?    Wallenbergstiftelsernas webbplats. Fotosyntesen är naturens sinnrika mekanism för att fånga upp solljus och omvandla den tillkemisk energi. Forskare vid Kungl. Tekniska högskolan och Stockholms universitet vill imitera detta på konstgjord väg för att tillverka vätgas, något som skulle kunna bli lösningen på framtidens energiproblem.

Nya diabetesrön med ögat som laboratorium. Wallenbergstiftelsernas webbplats. Det levande ögat kan användas som ett minilaboratorium visar forskning vid Karolinska Institutet.Transplanterade celler får växa i ögonkammaren och kan studeras i avancerade mikroskop. Det är en unik metod som nu används för att förstå sjukdomsmekanismen bakom diabetes.

I Nobels kristallkula. Fokus 40/2011. Liv i rymden, biologiska datorer och genombrott för solenergin. Här är framtidens pristagare.

Berlin kan rädda tyskan. Språktidningen 5/2011. Tyska är Europas näst största språk och Tyskland är Sveriges största handelspartner. Ändå ratar svenska elever språket. Berlin kan få dem att tänka om.

Historien om en omstridd staty. Sundsvalls Tidning 21 augusti 2011.

Träpatronernas arv hotas av utplåning. Svenska Dagbladet 24 juli 2011. Trots protester har anrika byggnader jämnats med marken i Luleå och Umeå, och fler rivningar väntar i Kiruna och Malmberget. I Sundsvall planerar kommunen att utplåna en unik kulturmiljö från träpatronepoken – ett helt område med ståtliga sommarvillor från slutet av 1800-talet.

Konstprofessorn på Kaptensudden. Sundsvalls Tidning 24 juli 2011.

Petersvik och tillväxten. Sundsvalls Tidning 26 juni 2011.

Sundsvall kan få Sveriges främsta teaterkvarter. Debattartikel i Sundsvalls Tidning 10 mars 2011. En satsning i teaterkvarteret vid Köpmangatan gjuter nytt liv i Stenstaden och främjar både kultur och handel. 

Stenstadens rika historia är vår framtid. Debattartikel i Sundsvalls Tidning 12 januari 2011. Sundsvalls stenstad har framtiden för sig som en av de historiskt mest värdefulla stadsmiljöerna i Norden. Att rusta upp och bevara detta kulturarv hämmar inte utvecklingen, utan bidrar tvärtom till att investera i framtida handel och välstånd.

2010

Timmerflottningens historia. Populär historia 6/2010. Ofta vilar ett romantiskt skimmer över flottningsepoken. Tämjandet av de vilda forsarna, dramatiken och naturscenerna lämpade sig för litteratur och film. Flottarna framställdes som ett slags svenska cowboys, som dödsföraktande balanserade på trästockarna i det skummande vattnet.

De la Gardieska arkivet. Wallenbergstiftelsernas webbplats. I mer än 160 år har De la Gardieska arkivet i Lund varit svårtillgängligt för forskarna. Nu öppnas dörrarna till arkivskatterna som innehåller allt från kungabrev till kartor och ritningar. Samtidigt räddas de sköra dokumenten från syraangrepp som hotat att förstöra arkivet.

Kemilektorslänken. Wallenbergstiftelsernas webbplats. Kemi associeras ofta till gifter och miljöförstöring och ämnet har fått låg status i skolan. Ett nytt projekt ska förändra den bilden och få fler ungdomar att välja kemistudier.

Antibiotika från havsdjupen. Wallenbergstiftelsernas webbplats. Bakterier som utvecklar resistens är ett av vår tids stora hälsoproblem. Det krävs nya antibiotika som kan stoppa deras sjukdomsframkallande förmåga. Forskare i Umeå och Tromsö tror att lösningen kan finnas djupt nere i Norska ishavet.

Jakten på universums mörka materia. Wallenbergstiftelsernas webbplats. Bara fem procent av universums energi är känd för forskarna. Resten utgörs av så kallad mörk materia och mörk energi, hittills gåtfulla fenomen. Jakten på en förklaring pågår för fullt med hjälp av rymdsatelliter och teleskop i öknar och under Sydpolens istäcke.

2009

Bilder som avslöjar sjukdomarnas innersta. Wallenbergstiftelsernas webbplats. Ny teknik gör det möjligt att avbilda tunna blodkärl, plack och andra förändringar i hjärnan på molekylnivå. Det ger mer kunskap om svåra sjukdomar som cancer, stroke, Alzheimer och Parkinson och kan leda till bättre behandlingar och snabbare diagnoser.

Betygslösa elever har dolda kunskaper. Wallenbergstiftelsernas webbplats. Elever som obehindrat skriver brev på engelska eller skapar avancerade datorprogram borde vara en dröm för skolan. Ändå är detta exempel på ungdomar som hamnat utanför och saknar betyg i alla ämnen. Rektorsakademiens projekt OneEighty vill bryta hemmasittarnas utanförskap med nytänkande pedagogik.

Den brännbara fiktionen. Wallenbergstiftelsernas webbplats. Efter kristnandet av det romerska riket på 300- och 400-talen tog kyrkofäderna avstånd från fiktionslitteraturen, som ansågs lögnaktig och kontroversiell. Först många hundra år senare gjorde fiktionen comeback i den högmedeltida kulturen. Nu ska ett nytt litteraturvetenskapligt projekt sprida ljus över orsakerna.

Obemannade farkoster ska rädda liv. Wallenbergstiftelsernas webbplats. Smarta flygande farkoster som styr sig helt själva kan låta som science fiction, men är nu verklighet. Forskare i Linköping har utvecklat tekniken som har många tillämpningar, allt från att rädda människoliv vid naturkatastrofer till övervakning av motorvägarnas biltrafik.

2008

Medicinska simulatorer tränar framtidens läkare.Wallenbergstiftelsernas webbplats. Länge har verkliga patienter använts som försökskaniner i utbildningen av vårdpersonal, men nu kommer i stället avancerade medicinska simulatorer på bred front. De gör det möjligt att öva allt från rutiningrepp till svåra operationer i en realistisk miljö.

Fryshusandan sprids över landet. Wallenbergstiftelsernas webbplats. Varje dag drabbas svenska ungdomar av problem som mobbning, drogmissbruk och våld. Fryshuset i Stockholm har i snart 25 år visat att det går att vända trenden och ge ungdomar en meningsfull fritid, skapa trygghet och ingjuta framtidshopp. Nu börjar arbetet med att sprida kunskap om Fryshusets förebyggande metoder över hela landet.

Musik i världsklass. Wallenbergstiftelsernas webbplats. Den klassiska musiken brukar dödförklaras med jämna mellanrum. Men det finns en motsatt trend. På Lilla Akademien i Stockholm frodas det klassiska musikarvet. Hit kommer barn och ungdomar från hela Sverige för att få en utbildning i världsklass.

De nygamla sjukdomarna. Nyhetsmagasinet Fokus 6/2008. De förklarades utrotade för flera decennier sedan. Men slarv, övermod och klimatförändringar har gett smittorna chansen att komma tillbaka. Tbc, kolera och till och med malaria kan återigen drabba Europa.

Dödlig traditionNyhetsmagasinet Fokus 5/2008. Dödshjälp har gamla anor. Men det har alltid varit omdebatterat, och kyrkans röst vägde länge tungt.

Kinafeber. Språktidningen 1/2008. Kurserna i kinesiska är fulltecknade. Kinesiska studenter flockas på universiteten. Sverige är drabbat av kinafeber.

2007

Historisk förankring stärker företagen. Företag som förstår sin historia går det bättre för, och det gynnar både medborgarna och samhället. Det menar Mats Larsson, professor i ekonomisk historia och ansvarig för en unik satsning på ett nytt centrum för företagandets historia vid Uppsala universitet.

Guide till Grenander. Nyhetsmagasinet Fokus 43/2007. Doldisarkitekt. Alfred Grenander är den okände svensken som skapade Berlins tunnelbana.

"Det saknas en seriös kulturdebatt." Nyhetsmagasinet Fokus 39/2007. Porträtt av Eva Swartz, chef för Natur & Kultur och regeringens kulturutredare.

Den glada änkan. Nyhetsmagasinet Fokus 36/2007. Kungens bortglömda mor brukar beskrivas som kylig och svår. I den första boken om prinsessan Sibylla tecknas en mer nyanserad bild.

Kakor och klezmer räddar jiddisch. Språktidningen 2/2007. Förintelsen höll på att för evigt tysta jiddisch. Under Stalintiden förbjöds språket, och böcker brändes på bål. Men ett magiskt språk kräver mer än så för att dö.

Hjärnans värsta fiende. Nyhetsmagasinet Fokus 34/2007. Alzheimer är en folksjukdom. År 2050 kommer 100 miljoner människor att vara drabbade. Nu intensifieras forskningen.

"Vi ser inflation i diagnoser". Nyhetsmagasinet Fokus 28/2007. Friska men sjukskrivna. Idéhistorikern Karin Johannisson har studerat sjukdomarna i välfärdens spår.

Det nya bränslet. Nyhetsmagasinet Fokus 27/2007. Med hjälp av sol, vatten och alger vill svenska forskare framställa miljövänlig vätgas.

Karaimiska – språkspillra med svensk koppling. Språktidningen 1/2007. Karaimerna är våra okända grannar i Litauen. De utvandrade från Krim vid Svarta havet för 600 år sedan. Fortfarande bevarar de sin särart, men med bara femtio talare riskerar karaimiskan att dö ut. En svensk professor kämpar för att rädda språket.

Monarkernas nya karriärdrag. Nyhetsmagasinet Fokus 24/2007. De gamla exilmonarkerna vädrar morgonluft. Nu ger sig vissa av dem in i politiken.

Monarchies in Europe. Nyhetsmagasinet Fokus 24/2007. Translation into English.

Stormrika ryssar dammsuger Sverige. Nyhetsmagasinet Fokus 21/2007. Ryska miljonärer vallfärdar till de svenska auktionshusen för att köpa tillbaka sitt kulturarv.

Smittan tar tåget. Nyhetsmagasinet Fokus 12/2007. Ett år har gått sedan fågelinfluensan spred skräck i landet. Nu drar flyttfåglarna åter in över Sveriges kuster.

"Jag blir ofta en av aktörerna". Nyhetsmagasinet Fokus 12/2007. Tomer Heymann gör dokumentärer om ett dynamiskt och komplicerat Israel bortom medieklichéerna.

Draculas borg till salu. Nyhetsmagasinet Fokus 3/2007. För en halv miljard kan den orädde köpa medeltidsborgen i Transylvanien. Men det hela är en bluff.

Den goda staden. Nyhetsmagasinet Fokus 3/2007. I Europas kulturhuvudstad Sibiu lever ungrare, tyskar och rumäner sida vid sida.

En förlorad värld. Nyhetsmagasinet Fokus 2/2007.

2006

Slaget om rymden. Nyhetsmagasinet Fokus 41/2006. Veckans tema. Kolonier på Mars, tyngdlös charter och gruvdrift på månen. En ny rymdkapplöpning har börjat.

Med rymden i kikaren. Nyhetsmagasinet Fokus 41/2006. Nobelpriset. Med hjälp av gigantiska teleskop kan forskarna blicka tillbaka till universums födelse. Fokus har pratat med en av pristagarna, John C. Mather.

Förgiftat. Nyhetsmagasinet Fokus 39/2006. Talliumspetsade hamburgare och ett paraply doppat i ricin. Politiska attentat med gift är inget nytt.

Sökes: Kopernikus spott. Nyhetsmagasinet Fokus 37/2006. Kopernikus placerade solen i centrum. Nu jagar polska arkeologer hans gravplats. Gåtans lösning kan finnas i Uppsala - tack vare Gustav II Adolfs plundringar. 

Snille med smak. Nyhetsmagasinet Fokus 33/2006. Intervju med Tom Maschler. Han grundade Booker-priset och gav ut tretton Nobelpristagare. Nu har Tom Maschler skrivit en avslöjande memoarbok om sina författare och litterära kap.

Nobelpriset i fysik 2006. Nyhetsmagasinet Fokus 32/2006.

Sådan är Nobelpristagaren. Nyhetsmagasinet Fokus 31/2006. Vill du få Nobelpriset? Se till att byta miljö ofta, ha många andra pristagare i närheten, jobba hårt och sno friskt idéer av andra. Dessutom - var inte för gammal.

Fokus tippar pristagare. Nyhetsmagasinet Fokus 31/2006. Många äro kallade, men få utvalda. Här listar Fokus vetenskapsmedarbetare Nils Johan Tjärnlund några av sina favoriter till årets tre naturvetenskapliga pris. [Och lustigt nog prickades två av tre in!]

"Vår tids ungdomskult är ett självbedrägeri"Nyhetsmagasinet Fokus 20/2006. Porträtt av Karin Johannisson, professor i idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet, som blir bjuden på lunch på Hyllan i Saluhallen i Uppsala.

"Det nordiska betraktas som osexigt"Nyhetsmagasinet Fokus 19/2006. Porträtt av Merete Mazzarella, professor i nordisk litteraturhistoria vid Helsingfors universitet, som blir bjuden på lunch på Hyllan i Saluhallen i Uppsala.

Det våras för mystikenNyhetsmagasinet Fokus 18/2006. Veckans tema. Hemliga sällskap, koder och konspirationsteorier är åter på modet - inte minst tack vare uppståendelsen kring "Da Vinci-koden". Även Sverige har en lång historia av mystiska sällskap och hemliga sammanslutningar. De anklagas bland annat för mordet på Gustav III.

Strålande tider. Nyhetsmagasinet Fokus 14/2006. Veckans tema. Ett kvarts sekel efter folkomröstningen och 20 år efter Tjernobylkatastrofen är kärnkraften het igen. Trots beslut om avveckling satsar Sverige 30 miljarder i Ringhals, Forsmark och Oskarshamn. Det är lika mycket som i Finland där världens största reaktor just nu byggs.

Mördande litteratur. Nyhetsmagasinet Fokus 13/2006. Arsenik är ett klassiskt deckargift, men dagens författare använder hellre raffinerade feldoseringar av läkemedel.

"Livet kommer inte flygande, jag valde mitt"Nyhetsmagasinet Fokus 10/2006. Porträtt av författaren Sigrid Kahle, som blir bjuden på lunch på Domtrappkällaren i Uppsala och själv bjuder på kaffe och studentskor i våningen i Luthagen.

Galen ko kräver tester för miljarder. Nyhetsmagasinet Fokus 8/2006.

Fågelinfluensan i Sverige. Nyhetsmagasinet Fokus 8/2006. 

Ögat som ser allt. Nyhetsmagasinet Fokus 7/2006. Galileo hjälper dig att hitta rätt på decimetern. Men farhågor finns för ett storebrossamhälle som ser allt.

Jakten på viruset. Nyhetsmagasinet Fokus 2/2006. Veckans tema. Världens forskare arbetar febrilt för att hitta ett botemedel mot nästa globala epidemi. Om H5N1.

Striden om skogen. Nyhetsmagasinet Fokus 1/2006. Ett år efter att stormen Gudrun drog in över Sydsverige kritiseras regeringen för att gå skogsindustrins ärenden.

Kometstoft på väg till jorden. Nyhetsmagasinet Fokus 1/2006.

2005

Nobelpriset som dödskyss. Nyhetsmagasinet Fokus 2/2005. Varje år i oktober våndas forskare världen över vid telefonen. Nobelpriset skänker odödlig ära och berömmelse, men kan också förlama en forskarkarriär.

Kulturhuvudstaden Sibiu gräver efter sina tyska rötter. Sundsvalls Tidning 23 november 2005. En gång var Hermannstadt huvudstad i det mytomspunna Transsylvanien.Inbäddad bland gröna kullar låg den tyska kulturmetropolen med teatrar, bokförlag, museer och akademier.I dag heter staden Sibiu, är rumänsk och utnämnd till Europas kulturhuvudstad 2007.

Unikt kubistkafé öppnat igen. Sundsvalls Tidning 19 juli 2005. Fåtöljer, kaffeserviser och hela hus i kubistisk stil. Just nu ägnas 1910-talets stora designtrend en renässans i kubismens huvudstad Prag. Det senaste exemplet är återskapandet av världens enda kubistkafé.

2000

Kai i kavaj. Om schlagerkompositören Kai Gullmar. Sundsvalls Tidning 28 maj.

1999

Prinsen av Sundsvall. August Edström och Villa Fridhem. Sundsvalls Tidning 7 november.

1997

Sundsvalls bortglömda museum. Sundsvalls Tidning. Reportage om resterna av det biologiska museet vid Sundsvalls Högre Allmänna Läroverk, numera Hedbergska skolan.

1994

Herrgården som gick upp i rök. Sundsvalls Tidning 27 mars. Reportage om Sunds herrgård och industriepoken där.

1993

Här trivdes konungarna. Sundsvalls Tidning 12 december. Reportage om Kubikenborgs herrgård och släkten Enhörning.

Wallenberg var ölets fader i Sundsvall. Sundsvalls Tidning 5 september. Reportage om hur André Oscar Wallenberg grundade Sundsvalls första bryggeri jämte August Edström och Fredrik Bünsow. Artikeln behandlar Sundsvalls Ölbryggeri, Grönborgs bryggeri och Bryggeri AB Nordstjernan fram till AB Sundsvallsbryggerier och så småningom uppgåendet i AB Pripps Bryggerier.