Bryggerier i Sundsvall

I en översiktlig bok och utställning planerar jag att berätta om näringens historia i staden, men också att belysa den skiftande synen på öl.

Vid mitten av 1800-talet blev öl en populär modedryck och nykterhetsrörelsen förespråkade drycken i kampen mot spriten. Bryggerinäringen och det nya hållbarare lagerölet var en kulturell import från Tyskland och Centraleuropa: allt från bryggmästare och tekniker, maskiner, arkitektur och reklam till de nya schweizerierna och den moderna restaurangbranschen hämtades därifrån. Det sociala livet och umgängesformerna i Sverige förändrades.

Det första bryggeriet i Sundsvall grundades av André Oscar Wallenberg, Fredrik Bünsow och August Edström 1858. Det kom sedan att följas av ytterligare anläggningar under de följande decennierna.

I början på 1900-talet förändrades synen på öl dramatiskt, högre skatter infördes och till sist etablerades det s. k. Sundsvallssystemet: starköl serverades på särskilda ölkaféer runtom i landet, intäkterna gick till allmännyttiga ändamål. Särskilt många blev de i systemets födelsestad Sundsvall, miljöer som sedan kom att bli framträdande i Lars Ahlins författarskap.

Boken baseras på ett omfattande företagsarkiv, tidigare outnyttjat, och bildmaterial från Sundsvalls museum och privata samlingar.

Mer information kommer att lämnas här.

Om du har material som anknyter till ämnet är du välkommen att höra av dig.

Aktuella bryggeriföretag är:

Sundsvalls Ölbryggeri AB 1858-1930 / Sundsvalls Bryggeri AB 1930-1950 (uppgick i AB Sundsvallsbryggerier)

Bryggeri AB Nordstjernan 1892-1950 (uppgick i AB Sundsvallsbryggerier)

AB Sundsvallsbryggerier 1950-1973 /AB Pripps Bryggerier i Sundsvall 1973-1992

Grönborgs Bryggeri AB 1875-1918

Centralbryggeriet / Gambrini Bryggeri

AB Svagdricksbryggeriet 1928-1956