Där tystnaden talar

NY KULTURHISTORISK BOK OM SUNDSVALLS BEGRAVNINGSPLATSER


Där tystnaden talar – vandringar bland människor och monument på Sundsvalls griftegård


Kyrkogårdarna är ett viktigt kulturhistoriskt arv. De är främst de dödas vilorum och en plats för anhöriga att söka sig till. Men kyrkogårdarna berättar också om människor som har levat och bidragit till utvecklingen av vår tids samhälle. De speglar det förgångna och låter oss stå öga mot öga med historien.


Gravstenen må vara kall och stum, men i stillheten och tystnaden finns röster ur det förflutna. Inskriptionerna på namn och yrken, levnadsmotton, bibelord, porträttmedaljonger, skulpturer och andra utsmyckningar – allt ger oss en möjlighet att följa den historiska utvecklingen.Denna bok är en guide till kända och okända gravar på Sundsvalls griftegård. Begravningsplatsen anlades utanför stadskärnan år 1882 och fick en monumental utformning med trädplanterade alléer och ståtliga gravvårdar. Här finns också en judisk begravningsplats, förmodligen världens nordligaste då den anlades i slutet av 1800-talet.Allé på begravningsplatsen

En av alléerna på Sundsvalls griftegård. Bilden från år 2010. Foto: Nils Johan Tjärnlund.


Längs vandringen stöter man på ryktbara träpatroner med namn som Arhusiander, Axell, Hedberg, Jacobsen och Åslund och näringslivsprofiler som apotekaren Peter Gran, vinhandlaren Botvid Johansson och hotelldynastin Knaust. Här återfinns kvinnliga entreprenörer som Ragnhild Elfström och Augusta Pierrou, och kulturpersonligheter som konsthistorikern Henrik Cornell och arbetarförfattaren Karl Östman.


Boken kan avnjutas hemma i läsfåtöljen, men de vackra löstagbara arken med temavandringar som medföljer kan användas för en egen kulturhistorisk promenad på Sundsvalls griftegård.


I en historisk bakgrund berättas dessutom om de äldsta begravningsplatserna i Sundsvall från stormaktstidens 1600-tal och om gravskick i förkristen tid och under medeltiden. 


Författare är Nils Johan Tjärnlund, vetenskapsjournalist och Sundsvallshistoriker med kulturhistoria som specialitet. Tjärnlund utsågs av Svenska Byggnadsvårdsföreningen till Årets Byggnadsvårdare 2014 och har bland annat skrivit den populära boken om Sundsvalls stenstad, Staden som reste sig ur askan (2009). För research och faktagranskning svarar Rune Östberg, tidigare kyrkogårdschef i Sundsvall. För nytagna fotografier svarar Henrik Muskos.


PRELIMINÄRT INNEHÅLL


Förord


DEL I: FRÅN FORNTIDEN TILL 1800-TALET


FORNTIDENS GRAVSKICK


MEDELTIDA KYRKOGÅRDAR


SUNDSVALLS ÄLDRE BEGRAVNINGSPLATSER

Begravningsplats nr I: Väderkvarnsbacken

Begravningsplats nr II: Stora torget och Stadshuset

Begravningsplats nr III: Sundsvalls kyrka


DEL II: SEDER OCH BRUK VID DÖD OCH BEGRAVNING


Skrock

Gravöl

Den sista färden

Vagnar och bilar

Kistor och kransar

2000-talet: Döden flyttar in på internet


DEL III: VANDRINGAR PÅ SUNDSVALLS GRIFTEGÅRD


SUNDSVALLS GRIFTEGÅRD

Tillkomst

Plan och utformning

Gravkapellet

Vegetation

Utsmyckningar

Den mosaiska delen

Kolumbariet

Minneslunden

Kulturhistorisk bevarandeplan 


Vandringar kvartersvis med förslag på temavandringar


Anders Gabriel Dahlman, grosshandlare

Anders Gabriel Dahlmans grav. Foto: Nils Johan Tjärnlund.Nedan följer ett urval av gravsatta på Sundsvalls griftegård som kan komma att behandlas i boken*. Varmt välkommen att ta kontakt med författaren om du har uppgifter om de personer eller släkter som förekommer här:


Lars Magnus Altin, skeppsredare

I samma grav:

Johan Axel Liedberg, skeppsbyggmästare

Justina Altin, f. Liedberg

Maria Nordgren, f. Altin

Carl Johan Nordgren, konsul

Birger Nordgren, konsul


Ernst Amnéus, trävaruhandlare, konsul

I samma grav:

H. F. Erlandsen, sågverksinspektor


John Richard Anderson, folkskollärare, riksdagsledamot, vice ordf. i stadsfullmäktige


Aron Andersson, grundare av Anderssons & Widmarks mekaniska verkstad


Axel G Andersson, borgmästare, riksdagsledamot, ordf. i styrelsen Sundsvalls Enskilda Bank

I samma grav:

Maria Andersson, född Berggren

Folke Wärn

Tage G. Wärn, statssekreterare, styrelseledamot i bl. a. NK


Johan Fredrik Andersson, pappershandlare


Selmer Andersson


Axel André, köpman, möbelhandlare

I samma grav:

Ragnar André, köpman


Per Appelberg, stadsarkitekt


Magnus Arhusiander, sågverksägare, riksdagsledamot

I samma grav:

Julia Desidera Arhusiander, f. Fegraeus

Per Hjalmar Arhusiander, löjtnant

Julie Wessling, f. Arhusiander

Ludvig Wessling, ingenjör och flottningschef, uppförde Köpmangatan 32


Carl Arrhenius, disponent Dahlmans varuhus


Severin Axell, sågverksägare, riksdagsledamot, ordf. i stadsfullmäktige

I samma grav:

Malin Axell, f. Åslund


Hampus Axling, handlande


Heinrich Christian Wilhelm Barthel, skräddarmästare


Johan Belander


Arendt Berggren, advokat


Elsa Attmar, tandläkare

I samma grav:

Thure Attmar, läroverksadjunkt


Carl Henrik Benckert, läkare

I samma grav:

Anna Sofia Benckert, f. Åslund


Carl Emanuel Bengtsson, häradshövding


Magnus Adolf Berencreutz, grosshandlare

I samma grav:

Selma Kristina Berencreutz, f. Sundberg

Thorolf Ferdinand Berencreutz

Selma Viktoria Berencreutz


Axel Berggren, chef Tuna Fabriks AB

I samma grav:

Mattis Berggren, f. Hagelin

Tor Berggren


Erik Berggren den äldre, läroverksrektor, bankdirektör

I samma grav:

Johan Gustaf Unander, major

Ulrika Unander, f. Modin

Nathalia Berggren, f. Unander

Hilda Elisabet Berggren


Erik Berggren den yngre, bankdirektör Sundsvalls Enskilda Bank

I samma grav:

Maria Berggren, f. af Sandeberg

Erik David Berggren


Erik Alexander Berghem, konditor


Jean Berglund, läroverksadjunkt


Gustaf Bergmansson, häradshövding


Lars Fredrik Bern, färgerifabrikör

I samma grav:

Margareta Brita Bern


Johan Bern, grosshandlare


E. P. Billström, kantor, orgelbyggare, initiativtagare Vattenkuranstalten, gasverket m.m.

I samma grav:

Victor Billström


Johan Fredrik Rudolf Björck, borgmästare

I samma grav:

Ebba Beata Carolina Björck

Anna Carolina Björck


Ernst Björnström, urmakare, optiker, ägare till Hirschska huset

I samma grav:

Hildur Björnström


Gustaf Ludvig Björnström, urmakare

I samma grav:

Mathilda Björnström

Frida Björnström


Alfred Blomberg, grundläggare


Sven G:son Blomqvist, lektor i biologi


Erik Boman, läroverksrektor


Rupert Bonnström, målaremästare


Frans Ludvig Oscar Boström, grosshandlare, bankdirektör

I samma grav:

Hulda Lolotte Boström, f. Bulér

Carin Falk, f. Boström

Emil Falk, 2:e stadsläkare


Hjalmar Boström, förste lärare vid Sundsvalls folkskolor


Isak Boström, färgerieldare, senare affärsman, arbetarnas talesman vid Sundsvallsstrejken


Johan Oskar Boström, kyrkoherde


Axel Boyton, lokomotivförare


Ingvald Braathen, trävaruhandlare


Daniel Bredenberg


Emil Bredenberg, skeppsmäklare


Henriette Christiane Bredenberg, f. Bühring


P. A. Broman, sjökapten

I samma grav:

Bror Alfred Broman

Magnus Broman, sjökapten


Fridolf Brunzell, direktör Lindgrens järnhandel


August Bystedt, läroverksadjunkt, Flickskolans rektor, riksdagsledamot, ordf. i drätselkammaren


Olof Augustin Bång, kronofogde


Edvin Bäckström, byggmästare, riksdagsledamot, ägare Bäckström & Strömberg, delägare i Västerbottens-Kuriren


Rudolf Cahling, trävaruagent


Erik Gustaf Leonard Carlsén, guldsmed

I samma grav:

Frida Katarina Carlsén


Carl Oskar Carlström, trädgårdsmästare


Thore Cassberg, blomsterhandlare


August Edvard Cederholm, blockmakare


Nils Oskar Axel Christophs, föreståndare renhållningsverket


Erik Collinder, läroverksadjunkt

I samma grav:

Viola Collinder, f. Horney


Johan Fredrik Cornell, major i Väg- och vattenbyggnadskåren, ordf. i stadsfullmäktige

I samma grav:

Anna Cornell, f. Engström

Celina Cornell

Henrik Cornell, professor i konsthistoria

Anna-Stina Cornell, f. Julin

Birger Cornell, ombudsman vid AB Göteborgs Bank i Stockholm

Dorotea Cornell, f. Brandberg


Johan Erik Dahlberg, sjökapten

I samma grav:

Josefina Kristina Dahlberg


Anders Gabriel Dahlman, grosshandlare


Johan Otto Drake af Hagelsrum, borgmästare

I samma grav:

Svea Drake, f. Wessblad

Ebba Drake


Knut Edlundh, bryggeridirektör

I samma grav:

Berta Edlundh

Valdemar Edlundh

Andréa Ottilia Edlundh


C. W. Edwall, guldsmed

I samma grav:

Mia Edwall

Karl Edwall


A. W. Edwall, kyrkoherde


Fridolf Ekholm, skohandlare Stenqvist & Ekholm (senare Sko-Ring)


Per August Ekholm, skohandlare


Rudolf Ekholm, skohandlare, riksdagsledamot


Esaias Oskar Adolf Elmelin, stadskassör i Sundsvall


Gunnar Engelfeldt, möbelhandlare


Stig Engelfeldt, möbelhandlare


Erik Fredrik Engelstedt, kronofogde, ordförande i Sundsvalls Köpmansbank


Johan Henrik Emanuel Engqvist, apotekare

I samma grav:

C. A. Ternström

Gustaf Larsson


Linus Envall, köpman i herrkonfektion


Axel Fjellström, bryggeridisponent


Carl Fliesberg, rektor, grundare av Sundsvalls Handelsinstitut


Johan Folke August Florén, bokhandlare


Einar Forsberg, portugisisk konsul


John Forssman, provinsialläkare


Reinhold Fredman, kamrer, programtjänsteman vid radion


Edvard Frånberg


Gustaf Fröberg, direktör, grundare Fröberg & Sjöberg


Gustaf Gagge, ingenjör


Johan Fredrik Gauffin, bruksägare


Gustaf Ulrik Gedeborg, tapetserare


Sten Ludvig Gillberg, boktryckare, ägare av Sundsvalls Tidning


Otto Gottvall, folkskollärare, körledare


Carl Robert Gustafsson, handlande


Gideon Gustafsson, chefredaktör, ordförande i stadsfullmäktige


Peter Gran, apotekare

I samma grav:

Henriette Gran


Magnus Granbom, disponent vid Mons sågverk


Leonard Groth, borgmästare

I samma grav:

Anna Groth

C. O. Groth


Gustav Grotte, bankdirektör


Johan Viktor Hagelberg, bruksförvaltare


Nikolaus Viktor Hagelin, sjökapten


Jenny Haglind, f. Wahrgren, lärarinna


Sven Arvid Hall, disponent vid Sundsvalls Tobaks Fabriks AB


Selma Hallén


Alfred Hallström, handlande


Carl Erik Hammarberg, ”Homo”, 2:e intendent vid Medelpads Fornhem


Nancy Hamrin, kassör


Carl Georg Hay, häradshövding


Anders Petter Hedberg, grosshandlare, sågverksägare

I samma grav:

dottern Anna-Charlotta Hedberg


Andreas Hedberg, garvare


Johan August Hedberg, grosshandlare

I samma grav:

Maria Hedberg


Per Fredrik Heffner, sågverksägare

I samma grav:

Fredrik August Åslund, sågverksägare

Henrik ”Hippen” Åslund, konsul

Dagmar Åslund, f. Gran

Brita Maria Örtensten, änka efter bruksförvaltaren Anders Gustaf Örtensten


Ernst Heimer, förste ordförande i Metalls avdelning 46


P. F. Hejdenberg, körsnär, baptismens förgrundsfigur


Johannes Hellgren, missionspredikant, bokhandlare, riksdagsledamot


Jacob August Hellman, kronobefallningsman, grundare av Sundsvalls Enskilda Bank


Frans Oskar Hemlin, grosshandlare, drev firman Béve & Co.


Carl O:son Henning, överstelöjtnant i reserven


Bengt Gustaf Herder, stadsfiskal


Ernst Emil Hessel, jägmästare i södra Medelpads revir


Walter Hildebrand, stationsinspektor i Ånge


Erik Gustaf Hjelm, tapetserare


Simeon Holmblad, stadsläkare


Otto Holmström, saluhallsägare


Uno Alexander Horney, grosshandlare

I samma grav:

Olof Wilhelm Horney, handlande

Johan Alfred Horney, kommissionslantmätare

Jenny Horney, vävlärarinna

Carl Arvid Horney, tandläkare


Karl Adolf Hovelius, kyrkoherde


C. G. Hultberg, kamrer i Sundsvalls Folkbank


Ernst Johan Huss, rådman


Johan Magnus Huss, handlare


Johan Håkansson, charkuterifabrikör, grundare av Sallyhills villastad


Oscar Hägerstrand, tidningsredaktör


Elving Högfeldt, disponent Utskänkningsbolaget, ordförande i OF Frans Michael Franzén


Helge Höglund, redaktör, författare


Carsten Tank Jacobsen, disponent Tunadals sågverk, uppförde Villa Solbacken

I samma grav:

Anna Jacobsen

Julius Jacobsen


Salomon M Jacobsson, grosshandlare, grundare av Hotel Nord, uppförde Villa Berghem


Per Botvid Johansson, vinhandlare

I samma grav:

Helga Maria Johansson, f. Wessén


Karin Jonsson, sättare, innehavarinna av Mesch & Jonsson


Maria Kihlbaum, fotograf

I samma grav:

K. W. Kihlbaum, konsul


Carl Daniel Kihlman, grosshandlare


Karl Gustaf Kjellgren, komminister, kyrkoherde


Birger Kjellson, advokat, ordförande i stadsfullmäktige


Adolf Fredrik Knaust, hotellägare, källarmästare

I samma grav:

Anna Knaust

Oscar Knaust, källarmästare

Signe Knaust

Helga Knaust

Nils Knaust, ingenjör

Gunnar Knaust


Gustaf Ferdinand Knaust, källarmästare


Gustaf Oscar Knaust, grosshandlare, chef för G. Knaust & Larsson


Fredrik Kristian Kronberg, sjökapten

I samma grav:

Lars Fredrik Sellstedt, sjökapten


Nathanael Källander, stadsarkitekt


Carl Lanner, asfaltläggare


Herman Laurell, argentinsk konsul


Lars-Erik Laurent, tegelbruksägare, ordförande i drätselkammaren

I samma grav:

Helge Laurent, operasångare


Lydia Lax (Bergström), kaféidkerska, mor till Kai Gullmar


Gunnar Lembke, damfrisör

I samma grav:

Anna Stina Lembke


P. A. Liljeqvist, chef Mons Trävaru AB


C. Th. Lindahl, läroverksadjunkt, drätselkammarens sekreterare


Johan Lindelöf, urmakare


Linnéa Ljusberg, blomsterhandlare


Axel Lokrantz, kolonialvaruhandlare


Bror Lundberg


Harald Wilhelm Lundquist, disponent, stiftare av Grönborgs bryggeri


Algot Lundström, överstelöjtnant, ordförande i stadsfullmäktige


Anton Edvard Löfgren, lots


Titus Lönnå, pastor


Fritz G. Malm, kolonialvaruhandlare


C. O. Malmström, grosshandlare


Ernst H. Mann, handlare


Beda Martell, bageriinnehavarinna


Johan Anton Martin, innehavare av kafferosteri


J. A. Mesch, stadsarkitekt


Mikael Natanael Michaelsson, mejeriägare


Per Daniel Moberg, grosshandlare

I samma grav:

Alma Moberg, f. Silfverschiöld


Abel Modig, ägare till Béves Eftr. AB


Elias Petter Modin, kronolots, rysk vice konsul

I samma grav:

Carl Adolf Modin, borgmästare


Gustaf Bernhard Modin, ombudsman, landstingsman, ordförande Skönsbergs municipalstyrelse


Sören W. Mörch, disponent vid Dahlmans, norsk konsul


Roland Nicolin, major, tjänstgjort vid persiska gendarmeriet


Anders Nisses


Hugo Nordgren, konsul, ordförande i stadsfullmäktige


Carl Alexander Nordlander, folkskoleinspektör i Medelpad


Carl Nordlander, stadsbibliotekarie, ordförande i stadsfullmäktige

I samma grav:

Erland Lilo, gasmästare


Albert Vilhelm Walfrid Nordling, grosshandlare


Axel Rudolf Nyhlén, disponent, kontorschef Mons Trävaru AB


Nils Johan Nyström, folkskollärare


Erhard von Oelreich, expeditionschef Vin & Sprit

I samma grav:

Johan Källberg, hotellägare

Greta von Oelreich


Einar Osterman, överläkare, chef Sidsjöns mentalsjukhus, riksdagsledamot


Gustaf Palmqvist, disponent Lindgrens järnhandel


David Pemer, ingenjör, uppfinnare, uppförde ”Blå Porten”


Gustaf R. Peterson, chefredaktör Sundsvalls Tidning


Ivar Petri, jägmästare, Sundsvalls stads skogschef


Augusta Pierrou, innehavarinna Centralhotellet och badhotellet vid Fläsian


Hans Friedrich Postel, skeppsredare, trävaruhandlare, morbror till Fredrik Bünsow

I samma grav:

Johannes Bünsow, kassör

Jenny Bünsow, lärarinna


Hilding Regnander, kolhandlare

I samma grav:

Torsten Hildingsson Regnander, estnisk konsul


Bengt Resare, polismästare


Ernst Gustaf Ribbing, rådman


Maria Rieck-Müller, författarinna

I samma grav:

Jacob Johan Gröndahl, guldsmed

Sara Margaretha Gröndahl

Jakob Rieck-Müller, ingenjör


Lars Olof Roberg, garveridirektör, hamnstyrman


Erik Olof Rothman, skeppsklarerare

I samma grav:

Erik Erland Rothman, skeppsklarerare


Erik Helmfrid Ryd, glasmästare


Carl Viktor Rydén, köpman


Nils Otto Rönne

I samma grav:

Olga Matilda Rönne


Nils Rönnholm, repslagare


Jonas Röst, sågverksägare, grosshandlare


Robert Sahlin, boktryckare

I samma grav:

Augusta Sahlin, tryckeriägare, stark kraft i föreningslivet

Selmer Sahlin, boktryckare

Ivar Sahlin, friidrottare, olympier

Yngve Sahlin, överstelöjtnant


Salomon Salander, färgare


John af Sandeberg, rådman


Svante af Sandeberg, rådman

I samma grav:

Zelma af Sandeberg

Frida af Sandeberg


Emil Sandelin

I samma grav:

Henning Sandelin, major


Hans Schlyter, stadsarkitekt


Åke von Schultz, borgmästare

I samma grav:

Karin von Schultz


Nils Johan Sellstedt, grosshandlare

I samma grav:

Anna Lovisa Sellstedt, f. Berglund


Carl Adolf Serander, guldsmed


Olof Silfverschiöld, överstelöjtnant

I samma grav:

C. G. Scherman, sågverksägare

Hilda Scherman


Johan Peter Theofil Sjöstrand, överlärare


Olof Christofer Smerling, skeppsmätare


Edvard Solberg, direktör Frans Pettersson, Storgatan 19


Axel Sondell, tullförvaltare


Leonard Stackell, direktör vid Svartvik, bankman

I samma grav:

Ellen Stackell

C. J. Lampert

James Stackell


Gustaf Olympias Stadin, grosshandlare


Arthur Stjernholm, kontraktsprost

I samma grav:

Edith Stjernholm


Carl Roland Stjernström, grosshandlare


Anders Strandberg, snickare


Gustaf Strömberg, apotekare

I samma grav:

Erik Strömberg, konsul, chef Strömbergs Färg

Fredrika Strömberg, f. Ekedahl

Greta Centervall, f. Strömberg, förestod Uplandsbanken i Fjäl


Johan Erik Styf, handlare

I samma grav:

Anna Rothman, f. Styf


E. M. Sundman, fiskare

I samma grav:

Ernst Edvard Theodor Schön


Jacob Embleton Sundberg, rådman, häradshövding, donator


Per Olof Sundberg, hattmakare


Ivar Sundeman, tandläkare


Janne Sunesson, bokhandlare


Carl Sångberg, bankdirektör Medelpads Lantmannabank


Daniel Sångberg, styrman


Knut Kristian Sångberg, kassör och vicedirektör Medelpads Lantmannabank


Eric Sällvin, disponent och vd Boktryckeriaktiebolaget i Sundsvall


Olof Söderbaum, provinsialläkare

I samma grav:

Lotten Söderbaum

Sven Söderbaum, direktör Pellerins Margarin


Claes Gustaf Tempelman, ingenjör


Thomas Thiis, disponent Klampenborgs sågverk, grundare Sprängsvikens sågverk

I samma grav:

Elvira Thiis Dalenius


Gösta Tigerman, lettisk konsul, direktör C. G. Wickberg & Söner

I samma grav:

Maggie Elisabeth Tigerman


Carl Mårten Tottie, kapten


Hilda Georgina Thelander, affärsinnehavarinna Saluhallen


Olof Thelin, grosshandlare


Thure Reinhold Thuresson, flottningsombudsman

I samma grav:

Lina Thuresson, f. Pettersson

Walter Thuresson, bankdirektör


Knut Töpffer, grosshandlare


Carl Emil Törnvall, stadsfiskal


Gustaf Velander, rådman, riksdagsledamot


Jan Velander, direktör Sundsvallsbanken


Fredrik Vestberg, köpman, herrekipering Storgatan 33


Leonard Wallerstedt, skogsförvaltare, uppförde Wallerstedtska villan

I samma grav:

Thora Katarina Wallerstedt, f. Thuresson

Ivar Wallerstedt


Gustaf Georg Walles


Rudolf Wallgren, innehavare av herrekipering


Ivar Wallmark, direktör Sundsvalls Enskilda Bank

I samma grav:

Helga Wallmark, f. Söderbaum


Otto Wallner, bankkassör


Axel Wedholm, telegrafdirektör


Carl Olof Wessén, grosshandlare

I samma grav:

Märta Karolina Wessén, f. Åström

Alfhild Maria Wessén

Birger Wessén


Knut Wickberg, skeppsmäklare


Nils Wide, handlande

I samma grav:

Katarina Ulrika (Ulla) Wide, f. Wiklund

Peter Wide, färgare

Anna Wide, f. Hall

m. fl. 


Olof Magnus Wikholm, handlare Norrmalmsgatan 37


Gunnar Wilöf, källarmästare Hôtel Knaust


A. J. Winlöf, kopparslagare


Gregor Wikström, sågverksägare, trävarudirektör

I samma grav:

Jane Wikström


Simon Wåhlstedt, grosshandlare, grundade kolonialvarufirman Dahlén & Wåhlstedt


Uddo Zachrisson, postmästare


Axel R. Åkesson, spansk konsul


Walter Åsander, brittisk pro consul


Gösta Öhnedal, prost


Adolf Österberg, järnhandlare, ägare av Lindgrens järnhandel, grundare av Nordstjernans bryggeri

I samma grav:

Wilhelm Österberg, järnhandlare, uppförde Villa Granliden


Per Österlund, arkitekt, körledare

I samma grav:

Ida Österlund

Ruth Teresia Hundt

Wilhelm Hundt


Karl Östman, författare, stabbläggare

I samma grav:

Hilda Margareta Östman

Rut WredenbergDen judiska begravningsplatsen

Den mosaiska begravningsplatsen i Sundsvall. Foto:

Nils Johan Tjärnlund.MOSAISKA DELEN:


Mauritz Blaustein

I samma grav:

Berta Blaustein


Isak Burstinsky, handlare

I samma grav:

Ida Burstinsky


Svante Felländer, grosshandlare

I samma grav:

Adelina Gunborg Therese Felländer


Bage Gittel Ida Finkelstein


Julius Finkelstein


M. J. Finkelstein, skräddare

I samma grav:

Dora Finkelstein

Levi Finkelstein


Gustaf Nasielsky


Paulina Nasielsky


Salomon Rosenbaum


Lennart Valentin, bryggeriägare

I samma grav:

Edla Valentin

Gösta Valentin


Abraham Witkowsky


Elias Witkowsky

I samma grav:

Wilhelmina Witkowsky

Selma Witkowsky


Frida Witkowsky


Hjalmar Witkowsky

I samma grav:

Herta Witkowsky


I minneslund:

Gunnar Witkowsky


* Observera att uppgifterna om gravsatta i samma grav ej är fullständiga i denna kortfattade förteckning.