Den hotade miljön i Petersvik

Det kommunala bolaget Sundsvall Logistikpark AB planerar att bygga en kombiterminal och kajanläggning i Petersvik. Det innebär en katastrofal förstörelse av kulturarv och naturmiljön vid Sundsvallsfjärden.

För att bygga och driva den planerade containerhamnen krävs tillstånd enligt miljöbalken. Bolaget anger att en ansökan om tillstånd kommer att lämnas in till Mark- och miljödomstolen sommaren 2015. 

Inför ansökan har berörda och intresserade kunnat lämna yttranden till ett samråd. Det är värdefulla och genomarbetade dokument som svart på vitt påtalar de stora brister som vidlåder projektet med den så kallade logistikparken i Petersvik.

På denna länk finns Logistikparkens underlag inför samrådet:

Samråd om containerhamn

Här kan du ta del av några av de inkomna yttrandena:

Yttrande från Else Ammor

Yttrande från familjen Hagelby

Yttrande från Lars och Rose-Marie Hillerström

Yttrande från Eva och Walter Rönmark


Skärmavbild 2014-09-09 kl. 10.00.34