Fastighetsförädling

Mitt intresse för arkitektur, historia och stadsmiljö har fört mig in på temat fastighetsförädling. Jag bistår som konsult och rådgivare i projekt som rör fastighetsförädling. Det kan till exempel handla om att utveckla historiska fastigheter med inspiration från och respekt för kulturhistoriska värden och med blick för framtidens behov och funktioner.

Några nyckelord som är väsentliga:

  • Tillgänglighet
  • Ekonomi
  • Stadsutveckling
  • Historiens årsringar
  • Kvalitativa material
  • Balans mellan gammalt och nytt