Djupdykning i företagens historia

Företagandets och entreprenörskapets historia är spännande! Det är en historia om nya innovationer, engagerade personer, fascinerande livsöden, internationella kontakter och ofta hårt slit.

I Sverige utvecklades det fria näringslivet på allvar i början av 1800-talet. Det är där vi hittar rötterna till dagens ekonomiska välstånd. Men också hos alla de småföretagare som har byggt upp en verksamhet i modern tid, och där många nu står redo att lämna över sitt livsverk till en ny generation.

Alla företag och organisationer har sin egen unika historia, men många gånger är historien oberättad. Jag hjälper gärna till med att dokumentera och synliggöra den historien. Det kan vara i form av till exempel en jubileumsskrift, en utställning eller som film och teve. Välkomna att diskutera era önskemål med mig!

  • Koncept till informationsbroschyrer, årsredovisningar och dylikt
  • Koncept till utställningar och större presentationer
  • Research och färdiga texter inom dessa områden
  • Företagshistorisk forskning och sammanställning av företagsmonografier, jubileumsskrifter och böcker om företagens, stiftelsernas eller organisationernas historia och utveckling
  • Moderator vid seminarier, konferenser och andra evenemang
  • Föreläsningar

Här nedan några exempel på projekt som jag varit inblandad i eller tagit initiativ till:

Sundsvalls historia – Stenstan Visitor Center

Jag har sedan år 2011 medverkat med koncept och delar av projektledning till uppbyggnaden av Stenstans Visitor Center i Stadshuset i Sundsvall. Centret invigdes den 6 juni 2012. Syftet är att berätta om historia och arkitektur i den storslagna Stenstaden och om det pulserande livet där i dåtid, nutid och framtid. 

Mer om utställningarna finns här:

https://stenstanvisitorcenter.se/aktiviteter/utstallningar/

De Kungl. Stiftelserna

Jag har sedan år 2011 medverkat med kommunikation och koncept om begreppet De Kungl. Stiftelserna, "Goda idéer för en bättre värld". Det har bland annat resulterat i fyra skrifter, utgivna 2012, 2015, 2017 och 2020 samt en förbättrad kommunikation på Hovets webbplats och i ett seminarium som arrangerades i Bernadottebiblioteket 2013.

Läs mer här:

http://www.kungahuset.se/monarkinhovstaterna/kungligastiftelser.4.292a62ce13848168ac53674.html

Gambrinushallen

Den 27 februari 2014 hade jag nöjet att vara med vid återinvigningen av Gambrinushallen, en välbevarad ölhall i Sundsvall från 1929, med en exposé om ölkaféernas historia. Jag medverkade även med historiska texter till hemsidan och bordstabletterna. Restaurangen drivs av Amir Pourmoustaghimi i Sundsvall.

http://www.gambrinushallen.se/

Storytelling till Bryggeriet Stenhammaren

För det nyetablerade bryggeriet Stenhammaren i Sundsvall har jag på ideell basis tagit fram historiska profiler och texter till företagets produkter:  ölsorterna Attaque, Kacklan, Schwartzman, Mor Calla, Berggrens bersåer och Lykttändaren. De går tillbaka på verkliga personer som levat i Sundsvall. Läs mer om bryggeriet:

http://bryggeriet-stenhammaren.se/

Systembolagets historia

Historisk webbplats om Systembolagets historia i samarbete med Centrum för Näringslivshistoria och Systembolaget. Jag ansvarade för research i arkiv och dokument, intervjuer med äldre och nuvarande medarbetare och för samtliga texter till den historiska webbplatsen som lanserades 2015. Se mer här:

http://systembolagethistoria.se/

Elite Hotel Knaust

Hösten 2016 utkom min bok om Hôtel Knaust i anslutning till hotellets 125-årsjubileum. Jag arrangerade och medverkade också vid två jubileumskvällar den 6–7 oktober 2016 med middag och underhållning i Spegelsalen tillsammans med Edward Blom, Gunilla Kinn Blom och med Tomas Melander som regissör och konferencier. Jag har haft flera föredrag och historiska vandringar i hotellet.

Saabs historia

Historisk webbplats om försvarskoncernen Saabs historia i samarbete med Centrum för Näringslivshistoria och Saab. Jag ansvarade för research i arkiv och dokument, intervjuer med äldre och nuvarande medarbetare och för samtliga texter till den historiska webbplatsen som lanserades 2017. Se mer här:

http://history.saab.com/