Författare

Våren 2017 utgavs en ny bok om Ersta diakoni i Stockholm där jag är en av författarna. Hösten 2016 kom en ny bok om det legendariska Hôtel Knaust i Sundsvall. 

Hösten 2014 publicerades min stora bok om Sundsvall och om Sällskapet W:6 genom 150 år, Vänskap och välgörenhet. År 2013 utkom min bok om orkesterliv i Sundsvall, Prometheus brinnande eld, och 2011 utkom min historiska läsebok om Medelpad Fanns det grevar på Östermalm? med samlade frågor och svar från den populära Medelpadsfrågan i Sundsvalls Tidning åren 2007–2011.

År 2009 publicerade jag den första större boken om Sundsvalls stenstad, en unik 1890-talsmiljö och Europas nordligaste stenstad i sitt slag. 

År 2012 producerade jag en skrift om De Kungl. Stiftelserna på uppdrag av Kungl. Hovstaterna med en nyutgåva 2015. Tidigare har jag bland annat utgivit en skrift om Villa Merlo och under produktion är flera nya böcker.

År 2004 påbörjade jag mer systematiskt arbetet med en bok om norrländsk herrgårdskultur i samarbete med Prisma Bokförlag/Norstedts.

Även ytterligare böcker är under förberedelse, bland annat om villorna i Petersvik, bryggerinäringen i Sundsvall, en vägledning till Sundsvalls västra begravningsplats och en översikt över de norrländska träpatronerna.