Författare

Som författare ägnar jag mig åt angelägna och lärorika berättelser i olika format: det kan handla om manus till böcker, utställningar och webbplatser, om artiklar och promemorior eller om underlag för strategisk rådgivning och utbildning. 
En viktig uppgift är folkbildning och att tillgängliggöra historiska och vetenskapliga rön. Jag åtar mig uppdrag från till exempel företag och organisationer, men utgår också från egna idéer och intressen.
Här följer en kort presentation av ett urval av mina böcker. Det går att läsa mer på länkarna.
Hösten 2018 kom min bok om Sunds bruk under 150 år, ett norrländskt verkstadsföretag som är världsledande inom fiberprocesser och företagets väg till en global marknad. Sunds bruk är en del av av Valmetkoncernen.


Våren 2018 medverkade jag i en spännande antologi om vapenindustrin i Bergslagen, Det svarta järnet.

Våren 2017 utgavs en ny bok om Ersta diakoni i Stockholm där jag är en av författarna. 

Hösten 2016 kom en ny bok om det legendariska Hôtel Knaust i Sundsvall. 

Hösten 2014 publicerades min stora bok om Sundsvall och om Sällskapet W:6 genom 150 år, Vänskap och välgörenhet. År 2013 utkom min bok om orkesterliv i Sundsvall, Prometheus brinnande eld, och 2011 utkom min historiska läsebok om Medelpad Fanns det grevar på Östermalm? med samlade frågor och svar från den populära Medelpadsfrågan i Sundsvalls Tidning åren 2007–2011.

År 2009 publicerade jag den första större boken om Sundsvalls stenstad, en unik 1890-talsmiljö och Europas nordligaste stenstad i sitt slag. 

År 2012 producerade jag en skrift om De Kungl. Stiftelserna på uppdrag av Kungl. Hovstaterna med en nyutgåva 2015, 2017 och 2020. Tidigare har jag bland annat utgivit en skrift om Villa Merlo och under produktion är flera nya böcker.

År 2004 påbörjade jag mer systematiskt arbetet med en bok om norrländsk herrgårdskultur i samarbete med Prisma Bokförlag/Norstedts.

Även ytterligare böcker är under förberedelse, bland annat om villorna i Petersvik och en översikt om de norrländska träpatronerna.