Fanns det en hemlig central i Sundsvall under kriget?

FRÅGA: Flygvapnet lär ha haft en hemlig ledningscentral i källaren på en bank i Sundsvall från andra världskriget och framåt. Vad finns det för uppgifter om detta?

M. Lundgren, Uppsala


SVAR: Luftbevakningen är ett ganska okänt kapitel av svensk militärhistoria. Det har varit en verksamhet omgärdad av högsta sekretess, men det finns spännande uppgifter i Bernt Törnells faktaspäckade bok "Spaning mot skyn. Den optiska luftbevakningen i Sverige."

Det var under första världskriget som krigsflyget slog igenom och ledde till att Sverige började organisera en luftbevakning. Det handlade om att placera ut personer som med kikare bevakade luften från sina stationer på hustak, skär i havsbandet eller andra platser med fri sikt över himlen. Hörseln ansågs viktigare än synen för att upptäcka flygplan och i standardutrustningen ingick en stor hörlur.

Inför hotet om ett nytt världskrig utvecklades luftbevakningen under 1930-talet och landet indelades i olika distrikt med luftbevakningscentraler. De skulle placeras i lokaler nära centraltelefonstationer, vara skyddade för bombanfall och undanskymda. Ofta förlades centralen till telegrafverkets källare, eller till en källare i en närliggande byggnad.

Många kvinnor kom att tjänstgöra i luftbevakningscentralerna, eftersom de ansågs lämpade som telefonister. Trots att försvarsstaben förbjudit kvinnor i krigsbefattningar kom också flera i praktiken att fungera som befäl i centralerna.

Åren 1938–1940 byggdes Sundsvalls Enskilda Banks palatsliknande hus i kvarteret Pan vid Vängåvan om. Då tillkom en moderniserad entré med fyra doriska kolonner i porfyr och invändigt slopades de magnifika dubbeltrapporna i samband med att den öppna gården byggdes över för att tjäna som bankhall.

Ombyggnaden maskerade inrättandet av en luftbevakningscentral Lc Sv. i bankhusets källare, strategiskt placerad nära grannfastigheten som var det numera rivna Post- och Telegrafhuset.

Under kriget kränktes svenskt luftrum av totalt nästan 19.000 flygplan, däribland 9.979 brittiska, 2.624 tyska, 218 amerikanska och 5.982 okända. I några fall förekom även bombningar, bland annat av Malmö och Stockholm.

På Lc i Sundsvallsbankens källare var uppgiften att ta emot, sammanställa och bedöma rapporter om fientligt flyg, alarmera om väntade flyganfall samt orientera och rapportera till berörda instanser inom det militära och civila försvaret. Kartritare fanns på plats för att föra in uppgifter på en kartbild och på väggarna fanns större översiktskartor som visade det aktuella läget.

Efter andra världskriget överflyttades luftbevakningen från armén till flygvapnet och en så kallad luftförsvarsgruppcentral Lgc tillkom i Sundsvallsbankens källare. Lokalerna ansågs dock provisoriska och 1955 öppnade en ny anläggning i ett hemligt bergrum. För att inte avslöja anläggningens läge hyrde Flygvapnet en annan lokal i ett vanligt hyreshus i Sundsvall där övningar genomfördes. Oklart var, men du som läser kanske vet mer?

Ibland kunde centralerna vara inhysta på märkliga sätt, i villor, skolor och hotell. Det 45:e luftbevakningskompaniets lgc inrymdes på övervåningen till familjen Rudolphis bostadshus i Delsbo, och Östersundcentralen låg med ingång via köket i källaren under dansrestaurangen Stadskällaren.