Kronologi över Olof Högbergs liv

1855 föddes Olof Högberg den 27 september i byn Flattom i Högsjö socken, Ångermanland. Hans far var bonde och hette Jonas Högberg och hans mor hette Märta Hultin

1876 avlade Olof Högberg mogenhetsexamen vid läroverket i Härnösand

1880 tog han sin fil. kand-examen vid Uppsala universitet

1882 deltog han vid bildandet av studentföreningen Verdandi i Uppsala

1892 och några terminer framåt tjänstgjorde han som lärare och tf. föreståndare vid Gudmundrå högre folkskola.

1894-95 gav han tillsammans med folkskolläraren Johan Berglund ut Nord-Sverige, tidskrift för upplysning och utveckling

1896 kom skriften Från Torsåkersbygdens förtider

1896-98 medarbetade han i Härnösands-Posten

1898-1904 var han medarbetare i Sundsvalls-Posten

1901 kom skriften Gudmundrå i flydda tider

1905 fick Olof Högberg tidningen Iduns stora litteraturpris för sitt verk Den stora vreden. Nordsvenska öden ur hävd och sägen

1906 publicerades Den stora vreden i bokform. Stiftade tillsammans med Anders Wide Medelpads Fornminnesförening.

1907-32 1:e intendent vid Medelpads Fornhem

1909 Sjösagorna om Late Jim

1910-12 publicerades trilogin Från Norrlands sista halvsekel: Fribytare I-II, Baggbölingar I-II och Utbölingar I-II

1910 utkom skrifterna Ljungans ådal: från turist- och fornminnessynpunkt och Från Medelpads förtider: 1. Två blodsgestalter: en trollpacka och en trolldomsdetektiv. 2. Vid Sundsvalls marknad år 1695 

1911–1932 bodde Olof Högberg med systern Kalla på den egna gården Finnkyrka i Njurunda

1912 Fågelskytten och andra berättelser

1915 Storfursten av Lappland och två andra berättelser samt Under "Jesu bröders" spira: Ur Nya världens romantik, en förgången stats historia, ett samhälles väg till döden

1916 Lambertska milliarden: det lambertska arvets historia genom 250 år efter "rika morbrors" födelse

1920 gav han ut Boltzius och andra gubbar – en samling sägner och krönikor och, tillsammans med Maria Rieck-Müller, hembygdsboken Medelpad och Ångermanland I-II. Läsebok för skola och hem

1921 var Olof Högberg den förste mottagaren av Samfundet De Nios stora pris

1928 dubbades han till Riddare av Nordstjärneorden

1930 gav Olof Högberg ut den matematiska avhandlingen Déduction rationnelle de la loi de gravitation et solution du problème de N-corps : La dynamique planétaire et satellitaire réduite en général a une solution simple et rationelle

1932 dog Olof Högberg den 12 oktober. Han ligger begravd på Njurunda kyrkogård.