När kom Trädgårdsskolan till Söråker?

FRÅGA: Vad har Norrlands trädgårdsskola i Söråker för historia? Martin Eriksson, Nykvarn.

SVAR:

Skolan började sin verksamhet i Söråker 1932, men historien går längre tillbaka. Redan 1884 grundades ”Västernorrlands läns trädgårdsförening” i Härnösand under ledning av trädgårdsdirektören August Engberg. Syftet var att utveckla trädgårdsodlingen i vår del av Sverige. Från början förekom endast teoretisk undervisning åtta kvällstimmar i veckan under vintern. År 1910 blev skolan statlig och en tvåårig trädgårdsmästareutbildning inrättades. De andra statliga trädgårdsskolorna fanns vid Experimentalfältet i Stockholm, Adelsnäs i Östergötland och Alnarp i Skåne.

Med åren fick skolan praktiska problem. Det var olika ägare till marken, byggnaderna och inventarierna, och dessutom ville Härnösands stad utnyttja området för andra ändamål. Det blev naturligt att flytta skolan till en enskild egendom.

Valet föll på Söråkers herrgård vid Klingerfjärden. Egendomen hade skapats redan 1848 av träpatronen Johan Carl Kempe, som var född i Stralsund 1795. Huvudbyggnaden började uppföras 1853. Kempe gjorde påkostade investeringar på de steniga jordarna och en vacker park växte fram med köksträdgård och orangeri. 

På 1870-talet köptes Söråker av överjägmästaren Axel Fredrik Kjellerstedt, som lät inplantera ovanliga trädslag i parken, bland annat avenbok, popplar och det japanska cypressträdet hiba. Han anlade också ståtliga stengärdesgårdar. Efter Kjellerstedts död 1907 övergick gården till grosshandlare Algot Löfgren, som lät bygga fler växthus och en fruktträdgård.

I slutet på 1920-talet köpte familjen Kempe tillbaka herrgården och skänkte den till staten på villkor att den skulle drivas som trädgårdsskola. Dessutom gav familjen 75.000 kronor till driften. 

År 1932 tog skolan emot de första åtta eleverna. Till en början fick de provisoriskt bo i en av lektionssalarna. Det pågick ett intensivt arbete med att förbättra jorden, göra utdikningar, anlägga vattenledningar, terrasser och olika prydnader. Under 1930-talets stora arbetslöshet fick en stor del av Söråkertraktens ungdomar arbete på skolan. Tidvis sysselsattes mer än 140 personer.

Skolan upptog stora delar av markområdena i centrala Söråker. Fruktträdgården var omfattande med ett 50-tal träd, bland annat sorterna Sävstaholm, Grågylling, Wealthy och Astrakan. Köksväxter odlades på sammanlagt 11 hektar och skörden uppgick till cirka 300 ton per år.

 I början av 1960-talet brottades verksamheten med ekonomiska problem och byggnaderna var slitna. Samtidigt lockade skolan omkring 10.000 besökare varje år. Framtiden utreddes och slutligen beslöt staten om en flytt till Nordvik i Ångermanland.

Den 15 december 1966 hölls den sista kursavslutningen. Cirka 300 elever hade då genomgått utbildningen i Söråker sedan starten 1932. Egendomen övertogs av kyrkan. Herrgården invigdes 1971 som stiftsgård och fungerar numera som hotell och konferensanläggning.