Nils Johans böcker

Jag skriver och producerar böcker om framför allt historia, populärvetenskap, näringsliv och kultur.
Bland publikationerna märks en arkitekturguide och historisk fördjupning om Sundsvalls stenstad, en praktbok om Ordenssällskapet W:6, en krönika om Sunds bruk under 150 år, en bok om legendariska Hôtel Knaust, texter och reportage för Wallenbergstiftelserna samt en skrift om De Kungl. Stiftelserna.
Se fördjupande information nedan.
I spåren av Sankt Olav (2020)

En berättelse om helgonkult, särskilt kulten av Olav den helige (Sankt Olof). Utgiven i anslutning till utställningen om helgonkult på Selånger Pilgrimscenter inom projektet Pilgrim utan gränser.

Historien om Sunds bruk som blev en framgångsrik verkstadsindustri mitt i skogens gröna bälte och världsledande på fiberprocesser. Utgiven av Design Sundsvall i samarbete med Valmet.

En skildring av det legendariska Hôtel Knaust, en rik kulturhistorisk exposé med ett stort urval intressanta bilder. Utgiven av Design Sundsvall.

De Kungl. Stiftelserna. (2015)
Ny och bearbetad utgåva av en skrift som berättar om kunglig filantropi och de kungliga stiftelsernas verksamhet. Utgiven av Kungl. Hovstaterna.

Boken berättar om Sundsvalls äldsta ordenssällskap, en historia som är tätt sammanflätad med stadens öden under 150 år. Utgiven av Sundsvallslogen, Sällskapet W:6.

Boken berättar om det klassiska musiklivet i Sundsvall med fokus på Orkesterföreningens verksamhet under ett hundra år. Utgiven av Sundsvalls Orkesterförening.

Skrift som berättar om kunglig filantropi och de kungliga stiftelsernas verksamhet. Utgiven av Kungl. Hovstaterna.

En bok som samlar läsarfrågorna till spalten "Fråga om Medelpad" i Sundsvalls Tidning åren 2007–2011. Utgiven på Recito Bokförlag.

En bok om Sundsvalls historia och särskilt arkitekturen i Stenstaden. Utgiven av Sundsvalls museum i samarbete med Carlsson Bokförlag. 

Villa Merlo. (2001)

Skrift som belyser Fredrik Bünsow, Villa Merlo och SCA:s centralarkiv. Utgiven av SCA.

Jag medverkar också med texter i följande böcker:

Sundsvalls sextiotal. (2020)

Redaktör: Stig Hammarstedt.

Det svarta järnet. Bergslagens vapenindustri under 1900-talet. (2018)

Boken Det svarta järnet skildrar svensk vapenindustri i Bergslagen. En region där järnhanteringen, med djupa gruvor och metallindustrier legat till grund för svensk vapenindustri under 1900-talet och som starkt bidragit till Sveriges välfärd.
Här fanns en stor produktion av vapen, ammunition och sprängmedel – produkter som sen exporterades över hela världen.

Upprustningen av Sveriges försvar är åter högaktuell. Efter drygt två årtionden av nedrustning med nedlagda regementen och avskaffad värnplikt växer opinionen för att det svenska försvaret ska rustas upp igen. Som skydd mot den ökade spänningen i världen efterfrågas åter vapen, krigsfordon och spaningsutrustning. Tongångar hörs som har flera paralleller till tiden före andra världskriget.

Redaktörer: Mia Geijer och Maths Isacson. Övriga författare:  Mats Lundmark vid Örebro universitet, Niklas Ulfvebrand vid Mälardalens högskola, Birgit Karlsson vid Göteborgs universitet, Jan af Geijerstam, tidigare på KTH samt Nils Johan Tjärnlund, vetenskapsjournalist. Walborg Bokförlag. Läs mer här.

Se människan! En bok om Ersta diakoni. (2017)

Redaktör: Karin Jansson Myhr. Författare: Elisabeth Christiansson, Motzi Eklöf & Nils Johan Tjärnlund. Förlaget Näringslivshistoria.

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. 100 år av stöd till excellent svensk forskning och utbildning.  (2017)

Redaktör: Carina Dahlberg. Producerad av bokförlaget Max Ström på uppdrag av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse i samband med stiftelsens 100-årsjubileum 2017.