Olof Högberg-sällskapet

Olof Högberg-sällskapet bildades 1977 och har sitt säte i Västernorrlands län. Sällskapet är öppet för alla som vill medverka till att ”sprida och fördjupa intresset för Olof Högberg och hans författarskap”. Med tanke på Högbergs omfattande kulturhistoriska gärning har syftet senare utvidgats även till att ”vårda mellannorrländsk litterär tradition och främja mellannorrländsk historia”.

Sällskapet utger publikationer som belyser Högbergs författarskap och tiden som han levde i. Här kan nämnas Drömmen om Norrland och världen: en bok kring Olof Högbergs författarskap (red. Ingeborg Nordin Hennel och Mauritz Edström), De frostiga bottenlanden: Olof Högberg om Norrland (red. Ingeborg Nordin Hennel och Claes Rosenqvist), och Gråe jägarns gudson – något om Olof Högbergs liv och dikt av Ingeborg Nordin Hennel.

Högbergs barndomshem

Sällskapet tar också vård om Högbergminnen av olika slag, ofta i samarbete med andra kulturinstitutioner och föreningar. Olof Högbergs barndomshem i Ås används som hembygdsgård i Högsjö och hembygdsföreningen där uppmärksammar regelbundet Olof Högberg genom föredrag och utställningar. Där finns en samling böcker och Högbergiana. Där firades också 150-årsminnet av Olof Högbergs födelse med kransnedläggning vid minnesstenen intill Högsjö gamla kyrka 2005.

Högberg-rummet på Norra berget

 I samlingarna som hör till Medelpads Fornminnesförening på Norra stadsberget i Sundsvall finns många av Högbergs personliga tillhörigheter bevarade, bland annat hans skrivbord, delar av biblioteket och hans rökmössa. Föremålen har visats på olika utställningar, bland annat på Länsmuseet i Härnösand, och ställs nu ut i ett särskilt Högberg-rum. På Norra berget finns också en skulpturbyst av Olof Högberg framför museibyggnaden.

Olof Högbergs författarbostad i Finnkyrka i Njurunda söder om Sundsvall är tyvärr riven. Sällskapet lät på initiativ av Sten Rigedahl resa en minnessten på tomten i september 2002.

Samarbeten med andra litterära sällskap

På senare år har sällskapet intensifierat samarbetet med andra litterära sällskap i regionen och bland annat arrangerat litterära båtresor längs Ångermanälven och temadagar om litteratur på flera bibliotek.

Ordföranden

Sällskapets förste ordförande var Mauritz Edström, kulturredaktör vid Dagens Nyheter. Han har följts av:

Rolf Tourd, teaterman

Sten Rigedahl, författare och adjunkt

Thorbjörn Fälldin, förutvarande statsminister och partiledare

Lennart Backlund, regionalchef vid Landstinget Västernorrland

Nils Johan Tjärnlund, författare och vetenskapsjournalist

Bli medlem!

Nya medlemmar välkomnas! Årsavgiften är 100 kronor. Fyll i nedanstående intresseanmälan: