Om Nils Johan Tjärnlund

Jag är författare, föreläsare och vetenskapsjournalist. Min första kulturartikel skrev jag redan 1993 i Sundsvalls Tidning och sedan 2001 har jag regelbundet medverkat i radio och tidningar. År 2009 utkom min första större bok och verklistan upptar drygt tio böcker och skrifter.
Efter gymnasiet studerade jag historia, ekonomisk historia, latin och antikens kultur vid Uppsala universitet med början 1997, och genomgick åren 1999–2002 journalistprogrammet vid Mittuniversitetet i Sundsvall.