Om Nils Johan Tjärnlund

Jag är vetenskapsjournalist, författare och föreläsare och har regelbundet medverkat i radio och tidningar sedan 2001. Min första artikel skrev jag dock redan 1993 i lokaltidningen Sundsvalls Tidning.

Efter gymnasiet studerade jag historia, ekonomisk historia, latin och antikens kultur vid Uppsala universitet med början 1997, och genomgick åren 1999-2002 journalistprogrammet vid Mittuniversitetet i Sundsvall.