Petersvik och tillväxten

I veckan briserade debatten om Petersvik. Vissa undrar varför området är så intressant. Är det inte bara gamla kråkslott för ett fåtal privilegierade familjer, heter det.

Så hette det också på 1950- och 60-talen om Stenstaden. Då föreslogs att alla praktfulla stenhus uppförda efter branden skulle rivas och ersättas av höghus och parkeringsplatser. Ett 50-tal stenhus revs också, fler än många tror.

Norrmalm förintades fullständigt, liksom stora delar av Västermalm och Södermalm. Utmed Medelpadskusten revs industrisamhällen med herrgårdar, parker, såghus, frikyrkokapell och arbetarebostäder.

Petersvik överlevde rivningsraseriet. Området kan enklast beskrivas som sommarens motsvarighet till Stenstaden. Under perioden 1887–1909 byggde där flera av Sundsvalls mest kända företagare storslagna villor med omgivande parker.

Flera villor är bättre bevarade än till och med Merlo slott. Snickerier, kakelugnar, takmålningar, dörrar och fönster finns kvar i original. I trädgårdarna växer hundraåriga lindar och ekar.

Nationellt känd är Villa Kaptensudden med sin ståtliga huvudbyggnad, park och nyrestaurerade kallbadhus och ångbåtsbrygga. Därifrån härstammar släkten Cornell med medlemmar som konstprofessorn Henrik Cornell, regissören Jonas Cornell och fredsforskaren Svante Cornell.

Villa Kaptensudden 2

Villa Kaptensudden uppförd 1893 av Johan Fredrik och Anna Cornell.

Det är inte minst en ödets ironi att Henrik Cornells barndomshem står inför rivningshot - Cornell som så starkt kämpade för Stenstadens bevarande och i egenskap av sekreterare i Skönhetsrådet stred mot Klararivningarna och den så kallade Norrmalmsregleringen i Stockholms innerstad.

Petersvik är också en del av industrihistorien. Där fanns ett glasbruk och en betydande del av SCA:s rötter. Flera träpatroner hade villor där, som Carsten Jacobsen på Tunadal och Magnus Arhusiander på Heffners.

Historien är nog för många ganska okänd. Till exempel de kopplingar som finns till 100-årsjubilerande statyn av Gustav II Adolf på Stora torget. I originella Villa Viken med åttkantigt torn bodde skulptören Harald Sörensen-Ringi och i Villa Thurebo den man som donerade statyn, flottningsdirektören Thure. R. Thuresson.

Petersvik var inte heller då någon ostörd idyll. Henrik Cornell berättar om slammer från sågverk, skorstensrök och tjutande ångvisslor. Men det var en självklarhet med en grönskande kontrast till Sundsvalls dynamiska industrilandskap.

Nu står en unik kulturmiljö inför hotet om total utplåning. Petersvik ska asfalteras, berg sprängas och miljontals stenar fylla ut Alnösundet för att skapa en ny hamn.

Med ett nödrop bevarades Stenstaden, Svartvik och Merlo, attraktiva miljöer som ger Medelpad en stark identitet och får människor och företag att vilja finnas här. På så sätt främjar kulturarvet ekonomisk tillväxt.

Denna söndag i midsommartid får krönikans läsare fundera på ett par frågor. Är det historielöshet som gör att Petersvik, ett motsvarande kulturarv, nu riskerar ödeläggelse? Och vilken betydelse har Medelpads kulturarv för oss och för framtida generationer?

Nils Johan Tjärnlund

(Sundsvalls Tidning söndagen den 26 juni 2011)

Delar av rapporteringen i Sundsvalls Tidning:

Historiska hus jämnas med marken

Inga lagliga hinder för rivningen

Författaren Nils Johan Tjärnlund: Det är ett kulturmord

"Husen står i vägen för en nödvändig utveckling"

Att skövla och meja ner tillhör en gången tid

Containerhamn

Den föreslagna containerhamnen och kombiterminalen som utplånar Petersvik.