Planerade böcker

Böcker under utarbetande:

  • Norrländska herresäten - en presentation av norrländsk herrgårdskultur och beskrivning av ett urval herrgårdar från Gästrikland i söder till Lappland i norr.
  • Träpatronerna. Drömmen om Sverige och världen. En populärvetenskaplig översikt över de mytomspunna träpatronerna och trävaruepoken i Sverige cirka 1830-1930.
  • Medelpad – en fotobok som skildrar ett av Sveriges mest okända landskap.
  • Staden som försvann – en genomgång av stadsplanering i Sundsvalls innerstad under den kritiska perioden omkring 1950 till 1980. I den riksintressanta Stenstaden revs omkring 50 stenhus, fler än många tror. Ändå är Stenstaden en av de bäst välbevarade 1890-talsmiljöerna i Sverige. 
  • Där tystnaden talar - vandring bland människor, minnen och monument på Sundsvalls västra begravningsplats. En historisk beskrivning av begravningsplatsen och ett urval gravar samt den judiska begravningsplatsen.
  • Bryggerinäringen i Sundsvall – historisk exposé över den bryggeritäta staden Sundsvall. Stadens första bryggeri grundades 1858 av bland andra André Oscar Wallenberg och Fredrik Bünsow.

Pågående forskning:

  • André Oscar Wallenberg och Sundsvall
  • Släkten Bünsow
  • Släkten Dickson