Prometheus brinnande eld


Prometheus brinnande eld. Sundsvalls Orkesterförening 1913–2013 med glimtar ur stadens äldre musikliv. Utges av Sundsvalls Orkesterförening.


I februari 1913 grundades Sundsvalls Orkesterförening på anrika Hotell Knaust. Drömmen var att föra ut de stora mästarnas verk till Sundsvallsborna: Haydn, Mozart och Beethoven. I hundra år har föreningen varit navet inom Sundsvalls klassiska musikliv. Det är en rik och mångskiftande historia, som rymmer hårt slit och ekonomiska vedermödor, men också stjärnglans och dramatik i världskrigens skugga. 


Här skildras drömmarna som fanns att skapa en fullstor professionell symfoniorkester redan på 1920-talet, och det nära samarbetet med militären, efter tillkomsten av Lv 5:s musikkår på 1940-talet. Här berättas om historiska milstolpar då orkestern har medverkat, som vid radions födelse, Stor-Sundsvalls bildande och Tonhallens invigning. 


Kända dirigenter och solister har gästat orkestern genom åren: namn som Sixten Ehrling, Hans Leygraf, Hilda Waldeland, Käbi Laretei, Ingvar Wixell, Hjördis Schymberg, Kjerstin Dellert, Arne Domnérus, Torleif Thedéen, Peter Jablonski och många fler. 


Historien förs in i nutid med utvecklingen av Sundsvalls Kulturskola, Orkesterföreningens satsningar på barn och ungdomar och bildandet av en professionell kammarorkester. Men boken tar även upp musiklivets rötter i Sundsvall på 1700- och 1800-talen, konserter på träpatronernas Casino och Tivoli och bakgrunden till Sundsvalls ställning som Sveriges ”körhuvudstad”.


Många illustrationer i färg och svartvitt ger liv åt skildringen, som baseras på tidigare outnyttjat material i Orkesterföreningens arkiv. Här ges nya värdefulla inblickar i en tidigare ganska okänd historia. Sammantaget är det en bok som visar hur den traditionella industri- och handelsstaden Sundsvall har utvecklats till att bli även en kulturstad av rang.Omslag Prometheus brinnande eld


Utkom i februari 2013. Cirka 104 sidor. Rikt illustrerad i färg och svartvitt. Grafisk form: Mellerstedt Design AB. Tryck: Accidenstryckeriet, Sundsvall. Boken kan beställas via Sundsvalls Orkesterförening och i den lokala bokhandeln.