Sundsvalls stenstad


bok
Den 25 juni 1888 inträffade Sveriges största brandkatastrof. Lågorna slukade nästan helt den livaktiga handelsmetropolen Sundsvall. Fem människor omkom och över 9 000 personer förlorade sina hem.


Ur askan reste sig på kort tid en förvandlad stad. De förmögna grosshandlarna och träpatronerna anlitade några av Sveriges främsta arkitekter, som förverkligade en borgerlig drömvärld med palatsliknande bostadshus, banker och hotell. Det blev en manifestation av lyx och överdåd. Bland arkitekterna fanns namn som Knut Gyllencreutz, Gustaf Hermansson, Hjalmar Kumlien, Johan Laurentz, Sven Malm, Adolf Emil Melander, Ernst Stenhammar och Ragnar Östberg.

Under 1900-talet har Stenstaden kompletterats med ytterligare byggnader i jugend, nationalromantik, 20-talsklassicism och funktionalism. På 1950-talet fanns planer på att jämna innerstaden med marken, men merparten av Stenstaden räddades från grävskoporna.

Sundsvall från Norra berget


I dag är Sundsvall Europas nordligaste stenstad av kontinentala mått, och en unik sevärdhet i Sverige. Ingenstans utanför Stockholm finns en lika vacker och intressant samling byggnader från det sena 1800-talet. Helheten är imponerande, men också kvaliteten på de enskilda husen. Tanken har väckts på att göra staden till världsarv.

Boken ges ut på initiativ av Sundsvalls museum och i samarbete med Carlsson Bokförlag. Ekonomiskt stöd kommer från Länsstyrelsen i Västernorrland samt Fastighetskontoret (numera Service- och teknikförvaltningen) och Stadsbyggnadskontoret i Sundsvalls kommun.


NÅGRA RÖSTER OM BOKEN


Susanne Holmlund i Sundsvalls Tidning:

Tack vare att människorna och skeendena är så närvarande är detta mer än en guide: det är också en levande dokumentär. Så blir denna guide nära och levande; ett aptitligt motmedel mot den hemmablindhet som ofta inträder när man dagligen umgås med något märkvärdigt.


Bo G. Hall i Tidningen Ångermanland:

Som flyhänt skribent och framstående journalist – bland mycket annat ordförande i Olof Högbergsällskapet och välkänd från Vetenskapsradion i P 1 – har han åstadkommit en lättläst och kunnig arkitekturguide. Till det fina resultatet bidrar en hel mängd väl valda bilder; både från förödelsen omedelbart efter branden och från den storstilade återuppbyggnaden.


Kjell E. Genberg i DAST Magazine:
Inte nog med att den är en vägvisare för alla arkitekturintresserade som bor i eller besöker staden, boken är en underbar historik över orten.