Tjänster

Främst är jag engagerad som författare, journalist och föredragshållare inom historia och populärvetenskap. Det handlar till exempel om att ta fram färdiga artiklar, radio- eller teveprogram, böcker och skrifter. Men jag ger också redaktionella råd till utveckling av nya format, publikationer och program.

Ett särskilt tema är att bistå företag, stiftelser och organisationer med dokumentation och presentation av deras historia utifrån forskning i arkiv, andra relevanta källor och litteratur.


Om du vill se vilka som anlitar mig i dag titta gärna i menyn till vänster!