Uppdragsgivare

Under åren har jag haft förmånen att samarbeta med en rad intressanta medieföretag, museer, universitet och andra institutioner. Här är några av de viktigaste.

DET OFFENTLIGA SVERIGE

Producerat tre skrifter om De Kungl. Stiftelserna, tryckta 2012, 2015, 2017 och 2020. Skrifterna finns att läsa här.

Medverkat som redaktör vid framställningen av Riksarkivets årsbok Arkivguld 2017.

Har under flera terminer undervisat i vetenskapsjournalistik samt även studerat journalistik vid detta lärosäte i Sundsvall.

Initiativtagare till en utställning om schlagerkompositören Kai Gullmar, som visades på Musikmuseet 2006.

Samarbete inom olika projekt, bland annat uppbyggnaden av Stenstaden Visitor Center i Sundsvalls stadshus 2011—2012 och dess fortsatta utveckling. Medverkat med föreläsningar för Sundsvalls kommuns förvaltningar och chefer. 

Samarbete under många år inom lokalhistoria, bland annat med produktion av utställningar om schlagerkompositören Kai Gullmar och om Sundsvalls västra begravningsplats samt produktion av trycksaker, bland annat en bok om Sundsvalls stenstad och en mindre broschyr om Stenstaden.

Medverkat som föreläsare om norrländsk herrgårdskultur.

Medverkat som moderator vid seminarier öppna för allmänheten. Studerat vid universitetet.

STIFTELSER OCH ORGANISATIONER

Samarbete sedan 2012 kring bokprojekt och artiklar till tidskriften Företagsminnen/Företagshistoria. Medverkat med texter, research och intervjuer till historiska webbplatser och böcker, bland annat om Systembolaget, Saab och Ersta diakoni.

Samarbete med en omfattande historisk bok vid 150-årsjubileet av Ordenssällskapet W:6 i Sundsvall år 2014.

Samarbete i flera år, bland annat med temadagar om Sundsvalls historia, stadsvandringar och herrgårdsresor i Medelpad.

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse, Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond, Berit Wallenbergs Stiftelse med flera. Stiftelserna är Sveriges största privata forskningsfinansiärer, där jag sedan 2007 har medverkat med populärvetenskapliga texter till årsberättelser och webbplatsen.

FÖRLAG OCH MEDIEHUS

Ett bokförlag som historiskt haft en bred historisk utgivning. Samarbete sedan 2014. Jag har som redaktör varit inblandad i produktionen av fyra böcker, däribland den omfångsrika biografin över Hjalmar Stolpe av Bo G Erikson.

  • Bokförlaget Stolpe
Ett bokförlag med djupt engagemang för klassisk bildning och kultur samt vackra och omsorgsfullt utformade böcker. Jag har som redaktör och projektledare varit inblandad i produktionen av flera böcker. År 2021 utkommer Expedition Vanadis av Bo G Erikson, Oscar Ekholm och Bengt Wanselius där jag medverkat som redaktör.

Ett bokförlag med djupt engagemang för faktaböcker och humaniora. Förlaget har givit ut min bok "Staden som reste sig ur askan. Arkitekturguide till Sundsvalls stenstad". Jag har även varit moderator för författarsamtal, som förlaget har arrangerat.

Nyhetstidning i Sundsvall som lades ned 2015. Jag medverkade med artiklar och blev även ofta intervjuad.

Veckotidning, där jag från starten i december 2005 medverkade som vetenskapsredaktör med artiklar om framför allt vetenskap och kultur.

Samarbetat kring flera bokprojekt, särskilt ett pågående om norrländska herrgårdar.

Medverkat med flertalet reportage, bland annat om flottningsepoken.

En av Sveriges intressantaste populärvetenskapliga tidskrifter. Medarbetare sedan starten 2007, bland annat med artiklar om jiddisch, karaimiska, kinesiska, tyska och Strindbergs språk.

Medarbetare sedan 1993. Skrivit särskilt historiska reportage. Tog 2007 initiativ till tidningens frågespalt "Medelpadsfrågan".

Började 2001 som praktikant på Sveriges Radios vetenskapsredaktion i Uppsala. Anställd 2002–2007. Medverkat som programledare, producent, redaktör, reporter, nyhetssändare, vik. nyhetschef. Bland programmen märks Vetenskapsradions nyheter, Vetenskapsradions veckomagasin, Vetandets värld, Vetenskapsradion Forum, Under stjärnorna.

ÖVRIGA NÄRINGSLIVET

Ett av världens största skogsbolag. Samarbete under många år, bland annat med visningar av Villa Merlo sommartid och forskning i SCA:s arkiv om träpatronepoken, i synnerhet Fredrik Bünsow och Skönvik.

  • Valmet

Ett av världens största verkstadsbolag inom skogs- och massaindustrin. Samarbete med en bok om Sunds bruk som grundades 1868.