Utmärkelser och stipendier

2017

Sundsvalls Gilles kulturutmärkelse med motiveringen: "För Din berättarkonst och Ditt starka engagemang för Sundsvall, staden som reste sig ur askan! Dina berättelser och bilder ger stadens historia liv och väcker minnen kring tid som gått och pekar mot det värdefulla att bevara in i tiden som ska komma."

2014
2-årigt konstnärsbidrag från Sveriges Författarfond.

Stipendium från Sveriges Författarförbund.

Stipendium från Svenska Journalistförbundet för att genomföra en filmutbildning i USA.

Vistelse på Villa San Michele (att genomföras under maj 2015).

Utmärkelsen "Årets Byggnadsvårdare" i kategorin Försvara från Svenska Byggnadsvårdsföreningen med motiveringen "Nils Johan Tjärnlund har genom sitt imponerande engagemang för sommarvillorna i Petersvik utanför Sundsvall skapat en stark opinion som engagerat människor i hela landet, inte minst genom Facebooksidan Rädda Petersvik undan rivning. Nils Johan har med beundransvärd uthållighet visat på alternativa lösningar, försvarat sommarvillornas historiska värden och på kuppen bedrivit en föredömlig folkbildning."

Olle Engkvist-priset. Stockholms byggnadsförening. För studier av kyrkoarvet och dess bevarande i England.

2013
1-årigt arbetsstipendium från Sveriges Författarfond.

2011

Utmärkelsen Paul Harris Fellow av Rotary Västhagen, Sundsvall.

2009

Invald ledamot i Medelpadsakademien.

Sundsvalls Gilles utmärkelse för ”levandegörande av Sundsvalls historia”.

2007

Olle Engkvist-priset. Stockholms byggnadsförening. För studier av stadsbyggnad i New York.

2006

Journalistfondens stipendium för studier i ryska.

Resestipendium. Polska institutet.

2005

Kunskapspriset. Nationalencyklopedien. (Redaktionellt pris till Sveriges Radios vetenskapsredaktion.)

Olle Engkvist-priset. Stockholms byggnadsförening. För studier av herrgårdskultur på Karelska näset.

Språkstipendium. Kulturfonden Sverige-Finland.

Stipendium för utvidgade studier av norrländsk herrgårdskultur. Helge Ax:son Johnsons stiftelse.

2004

Författarförbundets radiostipendium.

Stipendium för bok om norrländsk herrgårdskultur. Helge Ax:son Johnsons stiftelse.

2003

Resestipendium. Vetenskapsrådet.

1997

Pris i nationell uppsatstävling i tyska. Goethe-Institut. Vistelse i Tyskland.

1996

Pris i nationell uppsatstävling i tyska. Uppsala universitet. Vistelse i Tyskland.