Villa Merlo sommaren 2012

Villa Merlo visas sommaren 2012 vid följande tidpunkter:

Tisdagen den 26:e juni kl. 11.00 och kl. 14.00

Torsdagen den 28:e juni kl. 11.00 och kl. 14.00
 
Tisdagen den 3:e juli kl. 11.00 och kl. 14.00

Torsdagen den 5:e juli kl. 11.00 och kl. 14.00
 
Visningarna är gratis.
Maximalt 25 personer per visning.
 
Visning av den engelska parken på Merlo äger rum den 23:e augusti kl. 18.00

Anmälan till alla visningar skall ske per e-post till monica.jonsson@sca.com

Vid visningarna sommaren 2012 är Nils Johan Tjärnlund ej ciceron och ytterligare upplysningar om praktiska detaljer och bokningsförfrågningar lämnas ej på denna webbplats, utan hänvisas intresserade till ovanstående e-postadress.

Villa Merlo är tyvärr ej handikappanpassad. Den omgivande engelska parken med intressanta träd och växter är öppen för besökare året om. Det är tillåtet att ordna picknick i parken, men andra aktiviteter såsom bollspel, rastning av hundar och tältning är strängeligen förbjudna.

Med reservation för ändringar