Villa Merlo

Villa Merlo reser sig som ett rhenskt sagoslott på en skogsås i Timrå norr om Sundsvall. Sedan 1998 har jag under några dagar varje sommar haft förmånen att guida där. Omkring 3000 personer har gått med på de timslånga visningarna.

Villa Merlo rymmer sedan 1951 skogskoncernen SCA:s centralarkiv, en guldgruva för forskning om industriepoken och norrländsk historia. Arkivet förestås nu av Kjell-Åke Hermansson, en historiskt mycket kunnig person och skicklig illustratör.

År 2001 inför arkivets 60-årsjubileum utgav jag tillsammans med dess dåvarande karismatiske chef, Jan R. Åsberg, en skrift om Merlos historia.