W:6 i Sundsvall 150 år

ORDENSMYSTIK FRÅN TRÄPATRONERNAS TID
W:6 är Sundsvalls äldsta ordenssällskap. Brödralogen föddes den 22 augusti år 1864, mitt under den blomstrande träpatronepoken. Få andra verksamheter i Sundsvall kan idag uppvisa en kontinuitet med obrutna traditioner under så lång tid. 

Lagom till 150-årsjubileet år 2014 utgavs denna bok om W:6 och om staden Sundsvall. Boken är den första som ingående beskriver Sundsvallslogens historia. Här återfinns ordensmystik, träpatroner, festivitas, kulturhistoria, musik, sång och spex i en flödande skildring.

Under många decennier var W:6 ett begrepp i Sundsvall med sitt palatslika hus vid Nytorget. Där fanns ordenssalar som var hemliga för utomstående, klubblokaler, bibliotek, biljard och till och med en egen restaurang, känd som stadens förnämsta vid sekelskiftet 1900.

Genom åren har tusentals personer varit medlemmar i Sundsvallslogen av W:6. I boken möter läsarna ett rikt persongalleri, som logens stiftare Fredrik August Åslund, Emil Bredenberg och Erland Rothman och ett stort antal välkända historiska Sundsvallsprofiler, exempelvis ordensskalden Axel Berggren, ”Sveriges roligaste man”, sågverksägaren Fredrik Bünsow och källarmästaren Oscar Knaust.

Några större avsnitt berättar om det gamla Sundsvall, den stad som försvann i lågorna 1888. Läsaren får även följa med på en rundvandring i den nya praktfulla Stenstad som växte fram efter branden.

Utflykter görs också till andra miljöer, som exempelvis bryggerikvarteren ”väst på stan”, villornas Petersvik och det slottslika Merlo.

På många sätt är W:6 och staden Sundsvalls historiska öden sammanflätade och boken blir därför av intresse för alla som vill lära sig mer om den expansiva utvecklingen av Sundsvall under 1800- och 1900-talen: från norrländsk småstad till en handelsmetropol i världen.

Boken är rikt illustrerad i färg och svartvitt och innehåller många tidigare opublicerade bilder ur W:6 eget arkiv.


Utgiven i september 2014. Cirka 250 sidor. Rikt illustrerad i färg och svartvitt. Form: Bosse Mellerstedt.

W:6 omslag


Boken kan beställas från Akademibokhandeln Vängåvan i Sundsvall.